Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Outlet [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Outlet -- [C2]
   (Kip Garvey 1978)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací obecný 1/4 Tag.

Outsides udělají svoji část Facing or Split Recycle, Centers udělají svoji část Facing nebo Split Recycle. Pracují diagonálně s těmi venkovními tanečníky, na které se kouká koncový ze středové řady.

Končí v Parallel Waves.

 
před
Outlet
 po

Poznámky:

  • Very Centers pracují s vedlejšími Ends směrem, kterým se ti Ends koukají.
  • Figura Outlet může také popsána jako End ze středové řady držící sousedícího tanečníka udělá Veer Inward (tím vznikne Columns); pak všichni Split Recycle.
  • Opatrně: Outlet a All 8 Recycle [C1] si jsou velmi podobné. Běžná chyba je, že se tyto dvě figury zamění.
  • Věříme, že v případě, kdy centers jsou v levé formaci a oba outsides se koukají dovnitř, musí caller použít termín Mirror Outlet nebo Left Outlet. Někteří calleři prostě jen řeknou Outlet a očekávají, že outsides budou pracovat Mirror.

Viz také Inlet [C2].

CALLERLAB definition for Outlet

Choreography for Outlet

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/outlet.php?language=czech&level=C2
23-October-2019 05:10:31
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.