Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ripple (The Line | Wave) | {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ripple (The Line | Wave) | n -- [C2]
   (Royce Waugh 1966)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Line a Alamo Ring.

Označení tanečníci dělají postupně Partner Trade (začnou směrem ke středu formace) tak dlouho, dokud se nedostanou na konec formace. Ripple n znamená s kolika tanečníky se má udělat Trade. n může obsahovat i zlomek (např. Ripple 2 & 1/2 znamená Partner Trade se dvěma tanečníky a pak 1/2 Partner Trade s tím třetím).

     
před
Dancer Ripple The Wave
 po
Ripple 1
 po
Ripple 2
 po
Ripple 3
(hotovo)

   
před
Dancer Ripple 1 & 1/2
 po
Ripple 1
 po
Ripple 1 & 1/2
(hotovo)

Poznámky:

  • Pokud je Ripple callerováno z formace 1 x 8, pracujte na každé straně, pokud není řečeno jinak. Všimněte si ale, že povel jako Very Ends Ripple {n} kde n je větší než 3, donutí označené tanečníky přejít přes střed čtverylky a pracovat s tanečníky na druhé straně.
  • Caller může specifikovat směr, kterým se má označený tanečník začít pohybovat(např. Head Lady Right Ripple 2). Z formace Alamo Ring musí být směr specifikován vždy.
  • Pokud není směr specifikován, pohybuje se označený tanečník směrem ke středu řady.
  • Označených tanečníků může být více. Na příklad z vlny může být povel Ends Ripple 2.

Rolling Ripple n By n (By n) [C4] (Lee Kopman 1984): From a Line or Alamo Ring. Designated dancer Ripple the first given number; new dancer occupying designated dancer's original starting position Ripple the next given number; repeat part 2 for each additional given number.

   
před
Dancer Rolling Ripple 3 By 1 & 1/2
 po
Dancer Ripple 3
 po
Dancer Ripple 1 & 1/2
(hotovo)

Viz také anything Like A Ripple CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Ripple the Wave
CALLERLAB definition for Designated Dancers Ripple 1, 2, 3

Choreography for Ripple (The Line | Wave) | n

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/ripple.php?language=czech&level=C2
18-October-2019 11:56:07
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.