Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle [Working As A Box] Concept [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Triangle [Working As A Box (fungující jako Box)] CONCEPT umožňuje provedení figury, která se normálně dělá z 2 x 2, také z obecného Tandem-Based Triangle.

Pokud caller neřekne jinak, tak Apex (vrchol) vždy pracuje jako Trailer, zatímco tanečníci v základně trianglu mají své jasné Leader-Trailer role. To vnáší do provedení figury jednoho fantóma, který funguje společně s tanečníky. Po provedení figury fantóm může, ale nemusí zůstat (viz poznámky dále).

   
před
Triangle Peel & Trail
  po
(představte si, že jste zde)
 po
   
před
Triangle Follow Your Neighbor
  po
(představte si, že jste zde)
 po
   
před
Triangle (facing) Recycle
  po
(představte si, že jste zde)
 po
 
před
Triangle Wheel Thru
 po

Poznámky:
 • Historicky fantóm nijak zvlášť s tanečníky neinteraguje.
 • Pokud figura končí v 2 x 2,
  1. musí každý tanečník skončit na původních místech Trianglu.
 • Pokud figura nekončí v 2 x 2,
  1. Fantóm zůstává na pozici, pokud skončí jako center tanečník v 1 x 4, Diamantu nebo Single 1/4 Tag.
  2. Jinak, pokud by odstranění fantóma způsobilo, že by se tanečníci dostali blíže ke středu čtverylky, je fantóm odstraněn.

 
před
Outside Triangles Peel The Top
 po

Fantóm zůstává

 
před
Outside Triangles Peel & Trail
 po

Fantóm je odstraněn

V tabulce je částečný seznam [C2 a níže] figur, které mohou být prováděny z Triangle:

anything & Cross (Left) 1/4 Thru Circle To A Wave
(Reverse) Cross & Turn Cross Back Cross Your Neighbor
Fan The Top Follow Thru Follow Your Neighbor
Pair Off Pass The Ocean | Sea Peel Off
Peel The Top Peel | Trail To A Diamond Right | Left Roll To A Wave
Split Recycle (Reverse) Split Swap (Reverse) Swap Around
Trail Off Turn To A Line Veer Right | Left
(Left) Wheel Fan Thru (Left) Wheel Thru

Typicky je Triangle [Working As A Box] CONCEPT úpužíván pouze z formace obecného Tandem-Based trianglu, i když občas může caller použít i Wave-Based Triangle.

   
před
Triangle Scoot Back
 po
1/2
(Follow Thru)
  (hotovo)

Choreography for Triangle [Working As A Box] Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/triangleworkingasbox.php?language=czech&level=C2
14-June-2024 17:36:54
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL