Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{direction} Loop {n} [C2]
   (Dave Hodson a Norm Poisson 1979)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Označení tanečníci provedou Run daným směrem (direction) a minou přitom n tanečních pozic. Neoznačení tanečníci se vůbec nehýbají ani nijak nerovnají.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Right Loop 1
 po
Left Loop 2

 
před
Leaders Right Loop 1
 po

Poznámky:
  • Pojem taneční pozice ('Position') odkazuje na místo, kde by mohl stát tanečník. Ve formaci 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" jsou tzv. 16-Matrix (matice 4 x 4) formace, a každá pozice odkazuje na nejbližší místo v této čtvercové formaci.
  • Pojem taneční pozice ('Position') pro potřeby této definice: například při Loop 1 uděláte Run tak, že úplně minete jednu taneční pozici. Tím se dostanete celkem o dvě místa dále od svého původního místa.
  • Pro callera je Loop příjemná cesta, jak se dostat do a z offsetové formace.
  • Směr (direction) může být In, Out, Right nebo Left. In a Out jsou relativní vůči středu čtverylky.
  • Pokud není řečen směr (direction), jděte tím směrým, kterým byste šli při Run. Nicméně vždy je nejlepší, aby caller direction uvedl.

Viz také Press direction [C1] a Truck [C2].

CALLERLAB definition for Right/Left Loop 1, 2, 3

Choreography for direction Loop n

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/loop.php?language=czech&level=C2
15-June-2024 22:09:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL