Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Invert The Column ({fraction}) [C2]
   (Ed Foote a Russ McGowan 1974)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Parallel Columns.

Prvních n tanečníků (kde n koresponduje s daným fraction, tedy např. z formace Parallel Columns of 4, n=1 pro 1/4; 2 pro 1/2; 3 pro 3/4; 4 plné provedení), jako Tandem n provedou Peel Off tak, aby skončili v Concentric Columns of n. Zbylí tanečníci jsou dopředu (za použití Circulate) a utvoří kompaktní formaci.

Z Parallel Columns of 4:

 
před
Invert The Column
 
     
po
1/4
 po
1/2
 po
3/4
  (hotovo)
Z Parallel Columns of 3:

 
před
Invert The Column
 
   
po
1/3
 po
2/3
  (hotovo)

Poznámka: po dokončení plné verze Invert The Column se tanečníci sestoupí k sobě a utvoří spojené Columns. Toto ale neplatí v případě, že je figura dělena (např. 3/4 Invert The Column končí ve formaci "H").

Continue To Invert Another fraction [C4]: Výchozí formace je jedna z průběžných fází Invert The Column. Proveďte další fraction z Invert The Column.

Variace: Magic Invert The Column (fraction) [C2V].

Magic Invert The Column:

 
před
Magic Invert The Column
 
     
po
1/4
 po
1/2
 po
3/4
  (hotovo)

Přestože jsem neslyšel nikdy nikoho callerovat (full) Magic Invert The Column, tak věřím, že by takový povel měl skončit ve formaci Columns, nikoliv Magic Columns. Je to kvůli Magic pravidlu, které říká, že poté, co opustíte Magic Column cirkulační dráhu, je zbytek figury dokončen normálně.

Viz také Cross Invert The Column (fraction) [C2].

CALLERLAB definition for Invert the Column 1/4, 1/2, 3/4, Full

Choreography for Invert The Column (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/invertthecolumn.php?language=czech&level=C2
22-June-2024 14:28:27
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL