Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Invert The Column ({fraction}) [C2]
   (Ed Foote och Russ McGowan 1974)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Columns.

De första n dansarna (de som motsvarar den givna fraction. T.ex, från Parallel Columns om 4, n=1 för 1/4; 2 för 1/2; 3 för 3/4; 4 för full), som en Tandem enhet om n, Peel Off för att sluta i Concentric Columns om n medan Trailing dansare Extend (genom Circulates) för att ta handfattning och bilda en kompakt formation.

Från Parallel Columns of 4:

 
före
Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)
Från Parallel Columns of 3:

 
före
Invert The Column
 
   
efter
1/3
 efter
2/3
  (klart)

Notera: Efter att ha gjort en full Invert The Column, måste dansarna glida ihop för att få Columns bredvid varandra. Glid inte ihop om callet är fraktionaliserat (t.ex, 3/4 Invert The Column slutar i ett "H").

Continue To Invert Another fraction [C4]: Från ett av mellanstegen på Invert The Column. Gör de nästa fraction delarna av Invert The Column.

Variation: Magic Invert The Column (fraction) [C2V].

Magic Invert The Column:

 
före
Magic Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Fastän jag aldrig har hört någon calla en (full) Magic Invert The Column, anser jag att det skall sluta i normala Columns, inte Magic Columns. Detta därför att Magic regeln säger att efter att du har lämnat Magic Column Circulate banan, avslutar du callet normalt.

Se också Cross Invert The Column (fraction) [C2].

CALLERLAB definition for Invert the Column 1/4, 1/2, 3/4, Full

Choreography för Invert The Column (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/invertthecolumn.php?level=C2&language=sweden
25-July-2024 09:53:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL