Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Concept [C3A,C3B,C4]
   (upphovsman okänd)
C3A: C3B: C4:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Single är ett sätt a ta ett 8-dansare call och göra det till ett 4-dansare call; eller att ta ett 4-dansare call och göra det till ett 2-dansare call.

I Single versionen av ett call, utför varje dansare den rörelse som normalt skulle ha gjorts av en grupp om två dansare i normalversionen av callet. Därför, om det skall vara möjligt för ett call att ha en Single version, måste det vara möjligt att gruppera alla dansarna i grupper om två, där dansarna i varje grupp alltid tittar åt samma håll medan de genomför det givna callet. Dansarna i varje grupp dansar vanligen sin del av callet som As Couples, In Tandem, Once Removed, eller Twosome (eller någon kombination av dessa Concept).

Du kan tänka på Single som att ersätta varje grupp om två dansare med en singeldansare som befinner sig exakt mitt emellan de två dansarna. Denna singeldansare utför sedan det givna callet och följer det spår, exakt halvvägs mellan där de två dansarna skulle vara i normalversionen av callet.

Här är en ofullständig lista över call som kan göras Single på C3B:

Bounce anyone Checkmate Circle By
Cross Chain & Roll Cross Chain Thru Divide The Ocean | Sea
Ferris Wheel Flare Out To A Line Polly Wally
Rotary Spin | anything Shakedown Shake & Rattle
Sidetrack Slant anything Split Swap
Strut Left | Right Travel Thru Turn & Deal
Turn To A Line Veer Left | Right  

1996, röstade caller för att begränsa användningen av Single CONCEPT på C3A till följande call:

2000, röstade caller för att ta bort det generaliserade Single CONCEPT från C3B. 


Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974): Från en Mini-Wave Box. Leaders gör sin del av Single Wheel medan Trailers Extend & Single Wheel. Slutar i en Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). (Som en rörelse, Follow Thru & Roll)

 
före
Single Ferris Wheel
 efter

Single Rotary Spin [C3A]: Från en Single Eight Chain Thru. Right Pull By; Centers Step To A L-H Mini-Wave och Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back åt vänster (Single Courtesy Turn) och Roll. Slutar i en R-H Wave.

   
före
Single Rotary Spin
 efter
Right Pull By
och Centers Step To A L-H Wave
 efter
Outsides Single Courtesy Turn & Roll
medan Centers Cast Off 3/4
(klart)

Single Shakedown [C4] (Lee Kopman 1979): Från dansare rygg mot rygg. Som en rörelse, Right Roll To A Wave & Roll. Slutar i Facing Dancers.

 
före
Single Shakedown
 efter

Single Turn & Deal [C4]: Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg.

Från en R-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Turn & Deal
 efter
Från en L-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Turn & Deal
 efter
Från en Couple:

 
 
före
Single Turn & Deal
 efter

Kommentarer:
  • Som vid Turn & Deal, kom ihåg att alltid passera med höger axel!
  • Från ett Couple eller en R-H Mini-Wave, är Single Turn & Deal identiskt med Single Wheel [A2].
  • Från en L-H Mini Wave, försäkra dig om att passera med höger axel så att ni slutar rygg mot rygg!

Single Turn To A Line [C3A]: Från Tandem dansare, Facing dansare eller Back-to-Back dansare. Som en rörelse, Zig-Zag, Step Thru och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Slutar i ett Couple eller en Mini-Wave.

Från Tandem Dancers:

 
 
före
Single Turn To A Line
 efter
Från Back-to-Back Dancers:

 
 
före
Single Turn To A Line
 efter
Från Facing Dancers:

 
 
före
Single Turn To A Line
 efter

Det finns många call som innehåller ordet 'Single' men inte följer definitionen för 'Single'. Till exempel:

För mer information om Single, läs The Single Concept av J. Eric Brosius.

CALLERLAB definition for Single Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A: C3B: C4:     

https://www.ceder.net/def/single.php?level=C3B&language=sweden
25-June-2024 04:08:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL