Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Sidetrack [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Sidetrack -- [C3B]
   (Tim Scholl 1976)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

  1. Zig-Zag;
  2. Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.

Sidetrack är ett 3-delars call.

Single Sidetrack [C3B]: Från en 1 x 4 Column. Zig-Zag; Lockit (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 4); Roll. Slutar i en Single Double Pass Thru.

Split Sidetrack [C3B]: Från en 2 x 4 eller 1 x 8 Column. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll.

Split Split Sidetrack [NOL]: Från passande formationer. Dela uppställningen två gånger för att arbeta med en annan dansare (som måste vara i ett generaliserat Tandem med dig). Zig-Zag; Hinge (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 2); Roll.

Kommentarer:

  • Från Columns, Single Sidetrack har dansarna arbetande i en 1 x 4 formation; och Split Sidetrack har dansarna arbetande i en 2 x 2 formation.
  • Såvida inte Sidetrack föregås av en modifierare som Split, Single, Once Removed, etc. är Counter Rotate 1/4 alltid en All 8 Counter Rotate 1/4 (dvs., den 'stora').

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Sidetrack

efter
Split Sidetrack

efter
Single Sidetrack

efter
Split Split Sidetrack

Choreography för Sidetrack

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/sidetrack.php?language=sweden
19-October-2019 19:21:07
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.