Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Block Formation [C1]
   (Holman Hudspeth)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Block FORMATION består av två överlappande Boxes om 4. Typiskt är att ett av hörnen på en Box är placerad mitt i den andra och vice versa. Dansarna i varje Box arbetar tillsammans i en icke sammanhängande uppställning, oberoende av dansarna i den andra Boxen.

Block FORMATION

 
 
Vem arbetar med vem i ett Block.

Kommentarer:
  • Dansarna måste stanna i sitt eget Block. Vid slutet av ett givet call skall varje dansare vara på en av de ursprungliga 'footprints' i sitt Block.
  • Om man sammanbinder alla fyra dansarna i en Box genom att dra tänkta linjer från varje dansare till nästa dansare bredvid och sen drar likadana linjer i den andra, kommer en Block FORMATION att se ut som de välkända sammankopplade squarerna som symboliserar square dance.
  • För att hjälpa till att identifiera vilka som arbetar i din Box om 4, är det brukligt att peka på de två närmaste dansarna i ditt Block. Använd en arm för att peka på dansaren bredvid dig i din Box, och den andra för att peka på dansaren som är antingen framför eller bakom dig i din Box. Det är viktigt att inte vrida på axlarna eftersom du då kan glömma vilken vägg du tittar på eller förvilla andra om vilken vägg du tittar på. Därför rekommenderar vi att du använder den närmaste armen för att peka på dansaren bredvid (dvs, använd höger arm om dansaren bredvid är till höger; använd vänster arm om dansaren är till vänster), och använd den andra armen för att peka på dansaren framför eller bakom. Om den dansaren är bakom dig, böj på armen vid armbågen och håll handen bakom ryggen för att peka, så att du inte vrider på axlarna.
  • I en Block FORMATION finns en diagonal med fyra dansare, två från varje Block. Denna diagonal används som ett riktmärke när man återställer sin Block FORMATION efter ett komplicerat call. Lutningen på diagonalen förändras aldrig; den är alltid antingen  nordväst till sydost eller sydväst till nordost.
  • Blocks kallas alternativt Interlocked Blocks eller C1 Blocks.

Call som görs i ett Block kräver 4 eller färre dansare för att göra callet, och måste börja och sluta i en 2 x 2. Shape changing är inte tillåtet.

 
före
(In Your) Block Swap Around
 efter

På C1 får callern ofta dansarna till Blocks från Parallel Waves genom att säga: 'Leads Press Ahead (& Trade), check Blocks'. Sedan, efter att ha gjort en serie av call i Blocks, kan callern få tillbaka normal Lines genom att säga 'Outsides Press Ahead to make Lines'. Det är ett problem med den terminologin i det att ur teknisk synpunkt det inte finns några Outside 4 dansare i ett Block; det finns 2 Very Outsides (Ends på diagonalen) eller 6 Outside dansare. Ett Block är en fyra-dansare formation och har varken Centers eller Ends. Genom att en Box delvis överlappas av en annan fyra-dansare Box, kan Interlocked Blocks ge en illusion av att vara en åtta-dansare formation. I de Blocks som visas nedan, kan alla dansarna utom och anses vara Outside dansare (i synnerhet, dansarna , , , och är alla lika långt från mitten på formationen).

 
 
Här kan dansarna , , , och
'Press Ahead to Lines'
 
 
Här kan dansarna , , , och
'Press Ahead to Lines'

För att kunna bestämma vilka som skall 'Press Ahead to make Lines', måste man veta två saker:

  1. Du måste titta in mot mitten av formationen. Om du inte tittar in mot mitten, kan du inte röra dig mot mitten och är därför inte aktiv för Press Ahead.
  2. Du får inte korsa mittlinjen. Om din Press Ahead skulle få dig över mittlinjen är du inte aktiv för Press Ahead.

När man utför call i ett Block, varierar trafikmönstret. För enkla call som inte kräver interaktion med mer än en annan dansare i taget, utför varje del av callet inom 'footprints' för ditt eget Block (t.ex., Square Thru, Touch 1/4). För mer komplicerade call (t.ex., In Your Block Square Chain Thru), börja med att utföra callet till 'footprints' för ditt eget Block, och när det blir nödvändigt att interagera med mer än en dansare i taget, skall dansarna närmast mitten på formationen korsa mittlinjen för att förenas med de andra dansarna i sitt Block för att göra färdigt callet på varje sida. När callet är klart, återställ Block 'footprints' genom att de rätta dansarna flyttar sig för att återskapa den ursprungliga lutningen på diagonalen (dvs, nordväst-sydost eller sydväst-nordost) och de andra dansarna flyttar till de rätta Block 'footprints'. Not: Några dansare behöver inte röra sig alls för att återställa 'footprints' (i typfallet behöver fyra eller sex dansare flytta sig)!

Att utföra ett komplicerat call från Blocks:

 
   
Börja med det givna callet och
arbeta till footprints...
  När callet blir mer komplicerat,
glid över till en formation som
tar bort att det är Interlocked.
  Vid slutet av callet,
återställ
Block footprints.

In Your Block Square Chain Thru

 
före
In Your Block Square Chain Thru
 
     
efter
Right Pull By & 1/4 In
 efter
Step To A L-H Wave
(ta bort Interlocked)
 efter
Left Swing Thru &
Left Turn Thru
  efter
återställ Block footprints
(klart)

Det följande är en icke fullständig lista på call som kan göras i Blocks på C1. Dessa call är icke-shape-changing (dvs, de börjar och slutar i en 2 x 2).

anything & Cross Pair Off Split Square Thru (n)
1/4 In|Out|Right|Left Partner Tag Square Chain The Top
Box The Gnat Pass In Square Chain Thru
Box Transfer Pass Out Square Thru (n)
Chase Right | Left Pass Thru Star Thru
Circle By fract By anything Reverse Cross & Turn Swap Around
Circulate Reverse Flutter Wheel Touch 1/4
Counter Rotate fraction Reverse Swap Around Turn Thru
Cross & Turn Right & Left Thru Vertical Tag Back
Cross Trail Thru Rollaway With A Half Sashay Walk & Dodge
Double Star Thru Scoot Back Wheel Fan Thru
Flutter Wheel Shakedown Wheel Thru
Brace Thru Slide Thru Zag-Zig
Half Sashay Split Dixie Style To A Wave Zig-Zag
Left Wheel Thru Split Square Chain The Top Zing
  Split Square Chain Thru Zoom

Not: När det givna callet är ett call som normalt kräver 8 dansare (t.ex., Circulate eller Counter Rotate), gör 4-dansare versionen av callet.

Andra typer av Blocks:

 
 
Inner & Outer Blocks;
också kallade Concentric Blocks
  också kallade
Interlocked Boxes

Se också Stagger CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Block Formation

Choreography för Block Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/block.php?level=C1&language=sweden
14-July-2024 06:31:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL