Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Block Formation [C1]
   (Holman Hudspeth)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Block FORMATION sestává ze dvou překrývajících se Boxes of 4. Typicky je jeden z rohů jednoho boxu umístěn uprostřed druhé boxu a naopak. Tanečníci v každém boxu pracují spolu v disconnected setup (nespojitá formace), nezávisle na tanečnících v druhém boxu.

Block FORMATION

 
 
Kdo s kým pracuje v Blocku.

Poznámky:
  • Tanečníci musí zůstat ve svém Blocku. Na konci dané figury musí stát všichni na původních místech Blocku (Block footprints).
  • Pokud spojíte tanečníky jednoho boxu pomyslnou čarou a pak uděláte totéž pro tanečníky druhého boxu, zjistíte, že Block FORMATION vypadá jako dobře známý symbol square dancingu.
  • Obvyklá pomůcka pro identifikování kdo s kým pracuje ve vašem Box of 4 je ukazování si na nejbližší tanečníky v tomto boxu kolem vás. Jednou rukou si ukazujte na tanečníka vedle sebe a druhou na někoho před nebo za vámi. Je důležité, abyste při tomto ukazování netočili ramena, protože by se vám mohlo stát, že zapomenete, jakým směrem se máte správně koukat, nebo přinejmenším zmatete ostatní. Proto doporučujeme ukázat si na tanečníka vedle sebe jemu bližší rukou (pravou, pokud stojí napravo od vás, nebo levou, pokud stojí nalevo) a druhou rukou ukazovat někoho před nebo za vámi. Pokud máte ukázat na někoho za sebou, ohněte ruku v lokti a dejte ji za záda. Pak se ramena neotočí.
  • V Block FORMATION je diagonála čtyř tanečníků, na které stojí vždy dva tanečníci z každého boxu. Tato diagonála se používá jako orientační bod pro znovu postavení Block FORMATION po dokončení komplikované figury. Orientace (postavení) diagonály v prostoru se nikdy nemění; vždy vede buď ze severozápadu k jihovýchodu nebo z jihozápadu k severovýchodu.
  • Formaci Blocks se také říká Interlocked Blocks nebo C1 Blocks.

Figury dělané v Block musí být figury pro čtyři a méně tanečníků a musí začínat a končit ve formaci 2 x 2. Figury měnící tvar formace (Shape changing calls) nejsou dovolené.

 
před
(In Your) Block Swap Around
 po

Na C1 dostane často caller tanečníky do Blocks z formace Parallel Waves tak, že řekne: 'Leads Press Ahead (& Trade), check Blocks'. Později, po sérii figur v Blocks, když je chce dostat zpátky do Lines, řekně: 'Outsides Press Ahead to make Lines'. Tato terminologie není úplně správná, protože technicky vzato v Blocks nejsou žádní Outside 4. Jsou tam dva Very Outsides (koncoví na diagonále) a šest Outside. Box je čtveřice lidí bez centers a bez outsides. Tím, že se dva boxy překrývají, nastává iluze, že se jedná o formaci osmi tanečníků. V Blocks na obrázku níže jsou všichni kromě a Outside (zejména tanečníci , , , a jsou stejně vzdálení od středu čtverylky).

 
 
Tanečníci , , , a
mohou udělat Press Ahead to Lines
 
 
Tanečníci , , , a
mohou udělat Press Ahead to Lines

Proto, abyste měli udělat Press Ahead do Lines, musí být splněny dvě podmínky:

  1. Musíte se koukat do středu čtverylky. Pokud se nekoukáte do středu, nemůžete jít směrem k němu, proto nejste ti, kdo mají dělat Press Ahead.
  2. Nesmíte překročit středovou čáru. Pokud by vás Press Ahead dostalo přes ní, nejste ti, kdo mají Press Ahead dělat.

Provedení různých figur v Blocks se liší. Jednoduché figury, které v jednom okamžiku nevyžadují interakci s více než jedním tanečníkem, provádějte přímo na pozicích Blocks (např. Square Thru, Touch 1/4). Komplikovanější figury (např. In Your Block Square Chain Thru) začněte na pozicích Blocks, a v momentě, kde je potřeba interakce s více tanečníky, se ti blíže středu přesunou přes středovou čáru ven směrem ke zbývajícím tanečníkům ze svého boxu a společně figuru dokončí. Když je figura hotová, Blocks se znovu postaví tak, že se tanečníci pohnout tak, aby postavili původní diagonálu na stejných pozicích (tzn. SZ-JV nebo JZ-SV) a ti, co nejsou na diagonále, se postaví na ostatní Blocks pozice. Poznámka: ne všichni tanečníci se musí pohnout, většinou se dorovnává čtyři až šest lidí.

Provedení složitých figur v Blocks:

 
   
Začněte danou figuru
na pozicích...
  Když nastane komplikovaná část,
přesuňte se do formace
ve které se boxy nepřekrývají.
  Po dokončení figury
znovu postavte Blocks.

In Your Block Square Chain Thru

 
před
In Your Block Square Chain Thru
 
     
po
Right Pull By & 1/4 In
 po
Step To A L-H Wave
(odstranění překryvu formací)
 po
Left Swing Thru &
Left Turn Thru
  po
znovu postavení Blocks
(hotovo)

V následující tabulce je uveden částečný seznam figur, které mohou být provedeny v Blocks na C1. Tyto figury začínají a končí v 2 x 2.

anything & Cross Pair Off Split Square Thru (n)
1/4 In|Out|Right|Left Partner Tag Square Chain The Top
Box The Gnat Pass In Square Chain Thru
Box Transfer Pass Out Square Thru (n)
Chase Right | Left Pass Thru Star Thru
Circle By fract By anything Reverse Cross & Turn Swap Around
Circulate Reverse Flutter Wheel Touch 1/4
Counter Rotate fraction Reverse Swap Around Turn Thru
Cross & Turn Right & Left Thru Vertical Tag Back
Cross Trail Thru Rollaway With A Half Sashay Walk & Dodge
Double Star Thru Scoot Back Wheel Fan Thru
Flutter Wheel Shakedown Wheel Thru
Brace Thru Slide Thru Zag-Zig
Half Sashay Split Dixie Style To A Wave Zig-Zag
Left Wheel Thru Split Square Chain The Top Zing
  Split Square Chain Thru Zoom

Poznámka: Pokud je daná figura normálně prováděná osmi tanečníky (např. Circulate nebo Counter Rotate), proveďte její verzi pro čtyři tanečníky.

Další typy Blocks:

 
 
Inner & Outer Blocks;
nebo také Concentric Blocks
  nebo také
Interlocked Boxes

Viz také Stagger CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Block Formation

Choreography for Block Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/block.php?level=C1&language=czech
22-July-2024 21:37:29
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL