Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Circle By {fraction} By {fraction} | {anything} [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Circle By fraction By fraction | anything -- [C1]
   (Lee Kopman 1971)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formace Facing Couples.

  1. Circle Left o první fraction a Step To A R-H Wave;
  2. Arm Turn o 2. fraction nebo proveďte figuru anything.

Circle By 1/2 By 3/4:
 

   
před
Circle By 1/2 By 3/4
 po
Circle Left 1/2 a
Step To A R-H Wave
 po
Arm Turn 3/4
(hotovo)

Circle By 1/4 By Recycle:
 

   
před
Circle By 1/4 By Recycle
 po
Circle Left 1/4 a
Step To A R-H Wave
 po
Recycle
(hotovo)

Poznámky:

  • Figura anything se dělá z Wave, ne z Facing Couples. To je rozdíl pro figury jako Recycle nebo Single Wheel.
  • V minulosti někteří calleři věřili, že implicitní hodnoty pro fractions jsou 1/4 a 1/4, a callerovali prostě jen 'Circle By' bez fractions a očekávali, že tanečníci provedou Circle By 1/4 By 1/4. Toto použití se dnes považuje za nepatřičné.

Single Circle By fraction By fraction | anything [obsolete]: Single Circle první fraction a Step To A R-H Mini-Wave; Arm Turn druhou fraction nebo proveďte figuru anything. Figura Single Circle By byla před několik lety hlasováním zrušena.

Mirror Circle By fraction By fraction | anything [C3B]: Z formace Facing Couples. Circle Right první fraction a Step To A Left-Hand Wave; Arm Turn druhý fraction nebo proveďte figuru anything. Tato figura je historicky známá jako Reverse Circle By.

CALLERLAB definition for Circle By

Choreography for Circle By fraction By fraction | anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/circleby.php?language=czech
21-October-2019 09:57:28
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.