Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Square Thru ({n}) [A1]
   (Clarence Watson 1968)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace T-Bone, vytvořenou z Facing Couples poté, co jeden pár udělá otočku o 1/4 směrem k sobě (1/4 In), nebo dalších vhodných formací.

Ti, kdo mohou, Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním (1/4 In);
all Finish a Square Thru n (tzn. Left Square Thru n - 1).

Končí v Back-to-Back Couples.

Split Square Thru:

 
před
Split Square Thru
 
     
po
Ti, co se na sebe koukají, Right Pull By and
turn 1/4 čelem k neaktivním
 po
Left Pull By a 1/4 In
 po
Right Pull By a 1/4 In
 po
Left Pull By
(hotovo)
Split Square Thru 3:

 
     
před
Split Square Thru 3
  po
Ti, kdo mohou, Right Pull By and
turn 1/4 čelem k neaktivním
 po
Left Pull By a 1/4 In
 po
Right Pull By
(hotovo)

Poznámky:
  • Pokud není řečeno číslo, tak n = 4.
  • Z formace Squared Set jdou označení tanečníci doprostřed čtverylky, tam spolu začnou figuru a dokončí ji s neaktivními tanečníky.
  • Střídejte ruce (pravá, levá, pravá, levá).
  • Stejěnjako u Square Thru [Basic], každá část figury, kromě té poslední, sestává z Pull By and 1/4 In. Poslední část je Pull By (bez 1/4 In).
  • Tanečníci, kteří jsou na začátku neaktivní, začínají za levou ruku a dělají Square Thru o jednu ruku méně, než je řečené číslo.
  • Calleři občas u Split Square Thru pomohou slovy jako 'Start A' nebo 'Begin A' (např. Boys Start A Split Square Thru 3). Technically vzato ale tato slova nejsou potřeba.

Left Split Square Thru (n) [A1]: Začněte za levou ruku.

Split Square Thru (n) To A Wave [C1]: Split Square Thru a na poslední ruku Step To A Wave. Končí ve Wave. Pokud je n liché, je Wave pravá; pokud je n sudé, tak levá.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959): From a Couple or Mini-Wave. Otočte se namístě o 90° směrem k tanečníkovi vedle sebe. Končí ve Facing Dancers.

Square Thru (n) [Basic] (Bill Hansen 1957): Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave). Right Pull By and 1/4 In; Left Pull By and 1/4 In; Right Pull By and 1/4 In; Left Pull By. Končí v Back-to-Back Couples. Pokud je řečeno číslo (např. Square Thru 2; Square Thru 3/4; kde 1/2 = 2 hands, and 3/4 = 3 hands), tak udělejte pull podle řečeného čísla, ale při poslední ruce nedělejte 1/4 In.

Split Square Chain Thru [A2]: Z vhodné formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných formací. Kdo může Right Pull By and turn čelem k neaktivním; all Left Swing Thru; Left Turn Thru. Končí v Back-to-Back Couples.

Split [Square Thru] Concept [C1]: Z formace T-Bone. Ti, kdo se na sebe koukají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním; pak všichni dokončí danou figuru. Například Split Dixie Style To A Wave: kdo může Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním; all Left Touch 1/4.

CALLERLAB definition for Split Square Thru

Choreography for Split Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarethru.php?language=czech
15-June-2024 01:19:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL