Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Square Thru ({n}) [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Square Thru (n) -- [A1]
   (Clarence Watson 1968)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från den T-Bone formation som fås från Facing Couples efter att ett Couple har vridit sig 1/4 för att titta på sin Partner (1/4 In), eller från andra tillämpliga formationer.

De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In);
alla Finish a Square Thru n (dvs., Left Square Thru n - 1).

Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Square Thru:
 

före
Split Square Thru
 
     
efter
De som tittar på varandra Right Pull By och
vrid 1/4 för att titta på de inaktiva
 efter
Left Pull By och 1/4 In
 efter
Right Pull By och 1/4 In
 efter
Left Pull By
(klart)

Split Square Thru 3:
 

     
före
Split Square Thru 3
  efter
De som kan Right Pull By och
vrid 1/4 för att titta på de inaktiva
 efter
Left Pull By och 1/4 In
 efter
Right Pull By
(klart)

Kommentarer:

  • Om ingen siffra anges, anta att n = 4.
  • Från en Static Square, går de utpekade dansarna in i mitten, börjar callet och avslutar med de inaktiva dansarna.
  • Använd alternerande händer (höger, vänster, höger, vänster).
  • Som med Square Thru [Basic], består varje del av callet utom den sista delen, av en Pull By och 1/4 In. Den sista delen är en Pull By utan en 1/4 In.
  • Dansare som initialt är inaktiva börjar med vänster hand och gör Square Thru en hand mindre än det givna antalet.
  • En del caller använder hjälpord som 'Start A' eller 'Begin A' när de callar Split Square Thru (t.ex, Boys Start A Split Square Thru 3). Tekniskt sett, behövs inte dessa extraord.

Left Split Square Thru (n) [A1]: Börja med vänster hand.

Split Square Thru (n) To A Wave [C1]: Split Square Thru men Step To A Wave på den sista handen. Slutar i en Wave. Om n är ett udda tal, är det en Right-hand Wave; om n är ett jämnt tal, är det en Left-hand Wave.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Square Thru (n) [Basic] (Bill Hansen 1957): Från Facing Couples (eller R-H Wave). Right Pull By och 1/4 In; Left Pull By och 1/4 In; Right Pull By och 1/4 In; Left Pull By. Slutar i Couples rygg mot rygg. Om en siffra anges (t.ex, Square Thru 2; Square Thru 3/4. 1/2 = 2; 3/4 = 3), gör då Pull By så många "händer", men gör inte 1/4 In efter den sista handen.

Split Square Chain Thru [A2]: Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split [Square Thru] Concept [C1]: Från en T-Bone uppställning. De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Finish det givna callet. Till exempel, Split Dixie Style To A Wave: de som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4.

CALLERLAB definition for Split Square Thru

Choreography för Split Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarethru.php?level=master&language=sweden
22-October-2019 09:27:06
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.