Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split [Square Thru] Concept [C1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en T-Bone uppställning.

De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By & vänder sig individuellt 1/4 för att titta på den inaktiva dansaren; alla 'Finish' (avslutar) det givna callet.

Kommentarer:
  • Ordet Split i detta sammanhang betyder inte nödvändigtvis att du stannar i din grupp om 4! Det betyder att du börjar callet som i Split Square Thru [A1].
  • 'Mirror' (spegelbilden) av alla de call som listas nedan blir Left Split anything.

Split Dixie Style To A Wave [C1]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4. Slutar i en L-H Mini-Wave Box.

   
före
Split Dixie Style To A Wave
 efter
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva
 efter
Left Touch 1/4
(klart)

Notera att Split Dixie Style To A Wave slutar i en Box och inte i en Wave. Sålunda kan den resulterande 8-dansare slutformationen bli antingen Columns eller Parallel Waves.

Split Dixie Sashay [C1]: Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither.

Split Dixie Diamond [C1]: Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge medan Ends U-Turn Back. Slutar vanligen i R-H Twin Diamonds.

Split Dixie Grand [C1V]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Left Pull By; alla Right Pull By. Under callets gång utvecklas formationen till en Circle ("O") formation.

     
före
Split Dixie Grand
 efter
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva
 efter
Left Pull By
 efter
Right Pull By
(klart)

Split Square Thru (n) [A1] (Clarence Watson 1968): Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In); alla Finish en Square Thru n (dvs, Left Square Thru n - 1). Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Square Chain Thru [A2]: Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Square Chain The Top [C1] (Johnny Walter 1973): De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Catch n [C2]: Split Square Thru, på den n-te handen (Step To A Wave); Centers Trade; alla Step & Fold. Notera att {n} måste vara större än eller lika med 2.

Split Grand Chain Eight [C2]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 för att sluta i Facing Couples (dansas som Centers  U-Turn Back åt vänster och placera höger hand på ryggen på den End som är bredvid och Bend The Line).

CALLERLAB definition for Split Dixie Style to a Wave
CALLERLAB definition for Split Dixie Diamond

Choreography för Split [Square Thru] Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarethruconcept.php?language=sweden&level=master
21-June-2024 00:43:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL