Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Any Hand Concept [A1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Any Hand CONCEPT används typiskt när man gör call som alltid börjar med höger hand från uppställningar där några dansare börjar med höger hand och några med vänster hand. Ibland används Any Hand vid call som kan starta med endera handen såsom Swing & Mix eller Shazam, som en hjälp för att varna dansarna att de är i en ovanlig uppställning (typiskt en Inverted Line) där några dansare börjar med vänster hand.

Kommentarer:
  • De som börjar callet måste vara i Mini-Waves. Dvs. callet måste börja med en Arm Turn, inte med en 'Push' Cast.
  • Arm Turn 1/2 blir ofta en Partner Trade.
  • Arm Turn 1/4 eller 3/4 blir ofta en 'Push' Cast Off 1/4 eller 3/4.
  • Arm Turn 1/4 blir aldrig en Partner Hinge. Dvs., från ett Couple, gör en Push Cast 1/4, INTE en Partner Hinge.

Any Hand Remake:

 
     
före
Any Hand Remake
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Centers Trade
 efter
'Push' Cast Off 3/4
(klart)
Any Hand 3/4 Thru:

 
   
före
Any Hand 3/4 Thru
 efter
Centers Arm Turn 3/4
 efter
Alla Partner Trade
(klart)

Det följande är en lista på call (C1 eller lägre) som kan användas med Any Hand CONCEPT:

1/4 Thru 3/4 Thru Grand 1/4 Thru
Grand 3/4 Thru Grand Swing Thru Remake
Swing The Fractions Swing Thru  

Two-Faced CONCEPT [C3B]: Från varierande formationer. Byt ut varje Arm Turn 1/2 (dvs, Swing eller Slip) mot en Partner Trade och gör det givna callet.

CALLERLAB definition for Any Hand Concept

Choreography för Any Hand Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/anyhand.php?language=sweden&level=master
17-July-2024 14:49:56
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL