Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Two-Faced CONCEPT [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Two-Faced CONCEPT -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från varierande formationer.

Byt ut varje Arm Turn 1/2 (dvs., Swing eller Slip) mot en Partner Trade och gör det givna callet. (T.ex, Two-Faced Spin The Top skulle starta från en Two-Faced Line och skulle vara en Partner Trade; Fan The Top.)

Här är en ofullständig lista på call som kan göras Two-Faced på C3B:

Alter & Circulate Alter The Wave Change The Centers | Wave
Delight | Dilemma Peel Chain Thru Relay The Deucey
Relay The Shadow Relay The Top Reverse The Top
Spin Chain & Exchange The Gears Spin Chain The Gears Spin Chain The Line
Spin Chain Thru Spin The Top Spin The Windmill
Swing & Circle Swing & Mix Swing Chain Thru
Swing-O-Late  

Two-Faced Spin The Top:
 

   
före
Two-Faced Spin The Top
 efter
Partner Trade
 efter
Fan The Top
(klart)

Kommentarer:

  • Call som normalt börjar med R-H (såsom Swing Thru) blir Any Hand call.
  • Cast Off 3/4 blir ofta en 'Push Cast.'
  • Det givna callet behöver inte börja med en Arm Turn 1/2 (t.ex, Two-Faced Reverse The Top).
  • I call som innehåller en Star (t.ex, Relay The Top), blir denna Star ofta en facing Star (eller Diamond). Gör en Star Circulate (facing Diamond Circulate) för varje 1/4 Turn av denna Star.
  • Two-Faced betyder inte att startformationen måste helt bestå av Couples. Det betyder helt enkelt att någonstans i det givna callet måste någon byta ut en Arm Turn 1/2 mot en Partner Trade. Till exempel, från en 3 & 1 Tidal uppställning, vid en Two-Faced Spin Chain The Line, börjar några dansare med en normal Arm Turn 1/2. Vår 'point' är att callern kan säga 'Two-Faced anything' istället för 'Some Work Two-Faced, alla anything'.

Choreography för Two-Faced CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/twofaced.php?language=sweden
21-October-2019 22:27:40
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.