Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Relay The Shadow [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Relay The Shadow -- [C1]
   (Lee Kopman 1975)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Tidal Wave, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4 medan Very Ends Counter Rotate 1/4; resulterande Center Wave Hinge & Spread (för att bli Ends på Parallel Waves) medan de andra gör Centers del av Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf medan Trailers Extend; Hinge; Extend).

Slutar i Parallel Waves.

     
före
Relay The Shadow
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Center 6 Cast Off 3/4
medan Very Ends Counter Rotate 1/4
  efter
Center 4 Hinge & Spread
medan de andra gör Centers
del av Cast A Shadow

(klart)

Kommentar: För att dansa Relay The Shadow med flyt, ger de dansare som gör Hinge & Spread ofta bara en lätt klapp med handen när de går förbi varandra och stannar inte med handfatting, Hinge, och sedan glider isär.

Relay The Shadow anyone Criss Cross [C2V]: Från Facing Lines eller en Tidal Wave. Gör en Relay The Shadow, men de som skall göra Centers del av Cast A Shadow (anyone dansarna) gör Centers del av Criss Cross The Shadow [C2] i stället. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Relay the Shadow

Choreography för Relay The Shadow

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/relaytheshadow.php?language=sweden
15-October-2019 03:47:54
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.