Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain The Line [C3A]
   (Vince Di Caudo 1973)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Tidal Wave, Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Lines.

     
före
Spin Chain The Line
 efter
Arm Turn 1/2
  efter
Centers på varje sida
Cast Off 3/4 och Spread
medan Very Centers Trade
  efter
Very Ends och Very Centers
glider samman & Cast Off 3/4
(klart)

Kommentarer:
  • Very Ends och Very Centers bör vänta tills Centers på varje sida har gjort färdigt callet innan de "slajdar" ihop för den slutliga Cast Off 3/4.
  • Det vanligaste misstaget vi ser är att dansarna som blir Very Ends efter den första Arm Turn 1/2 börjar "vandra". Om du blir en av Very Ends, stanna där du är några takter tills du möts av en av Very Centers för den slutliga Cast Off 3/4. Ibland är den svåraste delen av ett call att vänta att något skall hända.

Spin Chain The Line But anything [C3AV]: Resulterande Centers byter ut den slutliga Cast Off 3/4 mot anything callet.

Fan Chain The Line [C3B]: Från en Tidal Line eller Facing Lines (i vilket fall dansarna först stiger upp i en R-H Tidal Wave). Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Lines.

CALLERLAB definition for Spin Chain The Line

Choreography för Spin Chain The Line

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/spinchaintheline.php?language=sweden
13-June-2024 16:07:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL