Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Alter The Wave [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Alter The Wave -- [C1]
   (Lee Kopman 1970)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Wave eller Facing Couples.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back;
  3. Counter Rotate the Diamond 1/2;
  4. Flip The Diamond.

Slutar i en Wave (med motsatt hand). Alter The Wave är ett 4-delars call.

     
före
Alter The Wave
 efter
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
medan Ends U-Turn Back
 efter
Diamond Counter Rotate 1/2
 efter
Flip The Diamond
(klart)

Kommentarer:

  • Diamond Counter Rotate 1/2 benämns ofta Star 1/2.
  • Dansarna som gör Cast Off 3/4 blir Ends på den resulterande Wave oavsett hur långt man vrider sin Diamond. Dansarna som gör U-Turn Back blir alltid Centers.
  • Diamond Counter Rotate 1/2 dansas så att man vrider sin Diamond 180 grader runt dess tyngdpunkt. Centers behåller sin handfattning under hela Diamond Counter Rotate och Points skall INTE placera sin händer i det som kallas 'Star', utan skall peka som man gör när man identifierar en Diamond. Detta är mycket viktigt, därför att om det finns 3 eller fler händer i Center, brukar dansarna glömma vilka som skall göra 'flip' i Flip The Diamond, i synnerhet om callern ändrar hur långt man skall 'turn the Star'.
  • Från en Wave, Ends förblir Ends och Centers förblir Centers.

Alter The Wave, Star 1/4:
 

     
före
Alter The Wave, Star 1/4
 efter
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
medan Ends U-Turn Back
 efter
Diamond Counter Rotate 1/4
 efter
Flip The Diamond
(klart)

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): Från Facing Couples eller en Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back. Slutar i en Diamond. Detta är de första 1/2 av Alter The Wave.

Se också Alter & Circulate [C2].

CALLERLAB definition for Alter the Wave

Choreography för Alter The Wave

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/alterthewave.php?language=sweden
19-June-2019 11:14:09
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.