Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} & Cross [A1]
   (Jerry Haag 1983)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

 1. Gör anything callet (vilket måste sluta i en tillämplig 2 x 2);
 2. Trailers gör en diagonal Pull By med ytterhanden.

   
före
Touch 1/4 & Cross
 efter
Touch 1/4
 efter
Trailers diagonal Left Pull By
(klart)
   
före
Cast Off 3/4 & Cross
 efter
Cast Off 3/4
 efter
Trailers diagonal Right Pull By
(klart)
   
före
Circulate & Cross
 efter
Circulate
 efter
Trailers diagonal Left Pull By
(klart)
Från en T-Bone:
(används bara på C1 och högre)

 
   
före
Scoot Back & Cross
 efter
Scoot Back
 efter
& Cross
(klart)

Kommentarer:
 • Anything callet måste sluta i en tillämplig 2 x 2 (t.ex, en Mini-Wave Box). Varje Trailer måste sedan kunna göra en diagonal pull by med dansaren snett över i sin 2 x 2.
 • Fastän anything callet kan involvera mer än 4 dansare så görs & Cross delen av callet i varje box om 4. Om slutformationen efter anything callet är en  2 x 4, så gör varje 2 x 2 & Cross (dvs, arbeta Split).
 • Använd ytterhanden (i en 2x2) för Pull By. Från en Right-Hand Box använd vänster hand och vice versa.
 • Från en Static Square, vid call som Heads Touch 1/4 & Cross, är det bara Heads som är aktiva och bara Head Boy 'Crosses'. Sides rör sig inte.

anyone Cross [A1]: (added to A1 in 2008)

Från Facing Couples, ger en del caller kommandon som Boys Cross Girls Cross, Beau Cross eller Belle Cross.

Vi tycker att den terminologin är missledande eftersom 'Cross' ofta används som ett concept på Challenge-nivåerna. Det är en term som modifierar andra call - till exempel: Cross Run, Cross Fold.

Så vad betyder anyone Cross? Vi anser att det finns två tolkningar:

 1. De utpekade dansarna gör sin del av en anything & Cross (dvs., Pull By med ytterhanden).
 2. De utpekade dansarna gör sin del av en Crossover Circulate (dvs., från Facing Couples, en diagonal Pass Thru).
Fastän båda tolkningarna ger samma slutposition så är trafikmönstret olika.

JÄMFÖR FÖLJANDE
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Centers Touch 1/4 & Cross
(Centers gör Pull By)
 efter
Centers Start Touch 1/4 & Cross
(Varje sida gör Pull By)

Nicely [C4] (Betty Fricker 1975): Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge & Cross. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Curli-Cross [C4] (Lee Kopman 1968): Från Facing Couples eller en R-H Wave. Curlique (Touch; herren gör sin del av Right Arm Turn 1/4 medan damen vrider sig 3/4 åt vänster för att sluta i herrens ursprungliga startposition); Trailers gör en diagonal pull by med vänster hand (ytterhanden). Slutar i Couples rygg mot rygg. Detta är ett 2-delars call. Curli-Cross, som en gång fanns på A1-listan, inspirerade till anything & Cross.

Triple Cross [A1] (Lee Kopman och Deuce Williams 1973): Från en 1/4 Box, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer. De 6 som kan gör en diagonal Pull By och använder ytterhanden. En 1/4 Box slutar i Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns slutar i 3/4 Box.

Cross Back [C2]: Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders U-Turn Back medan Trailers gör en diagonal Pull By och använder den yttre handen. En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box med motsatt hand.

Split & Cross [C4]: Från en tillämplig 2 x 2. Box Circulate & Cross. Slutar i en 2 x 2.

CALLERLAB definition for (Anything) and Cross

Choreography för anything & Cross

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/andcross.php?language=sweden&level=master
21-July-2024 22:09:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL