Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer som består av fler än 4 dansare.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. De som kan Left Arm Turn 1/2.

Detta är ett 2-delars call.

   
före
Grand 1/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)
   
före
Grand 1/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)
   
före
Center 6 Grand 3/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 3/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)

Kommentarer:
 • Börja med högerhanden, såvida inte callern uttryckligen säger ordet 'Left'.
 • Grand 1/4 (eller 3/4) Thru förhåller sig till 1/4 (eller 3/4) Thru som Grand Swing Thru till Swing Thru. Grand betyder att dansarna arbetar utanför sin egen 4-dansare delformation.
 • Från R-H Columns, kan callern calla antingen 1/4 Thru eller Grand 1/4 Thru.
  • Vid 1/4 Thru, stannar dansarna i sin grupp om 4 (utan att korsa mitten på uppställningen).
  • Vid Grand 1/4 Thru, efter den första Arm Turn 1/4, gör de två Very Centers en Left Arm 1/2 med varandra.
 • De som gör varje del av callet skall vara i en Mini-Wave, inte facing dansare. De flesta caller anser att det är otillåtet att calla Grand 1/4 (eller 3/4) Thru från en uppställning som en Grand Single Eight Chain Thru.
 • Från en Thar eller Alamo-Ring, används inte ordet 'Grand', även om formationen består av fler än 4 dansare. Historiskt, har caller callat dessa varianter som All Eight 1/4 (eller 3/4) Thru, eller helt enkelt 1/4 (eller 3/4) Thru.

Grand Left 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: De som kan Left Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Right Arm Turn 1/2.

Any Hand Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Från tillämpliga formationer (t.ex, Magic Columns). De som kan Arm Turn 1/4 (med endera handen); de som mötsTrade (detta kan antingen vara en Arm Turn 1/2 (från en Mini-Wave) eller en Partner Trade (från ett Couple)).

1/4 (or 3/4) Thru [A1] (Dick Bayer och Holman Hudspeth 1969): Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers håller höger hand, Ends med vänster hand), eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Left Arm Turn 1/2. Slutar i en Wave.

Se också Grand Follow Your Neighbor [A1].

CALLERLAB definition for Grand Quarter Thru
CALLERLAB definition for Grand Three-Quarter Thru

Choreography för Grand 1/4 (or 3/4) Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/grand14thru.php?language=sweden
23-June-2024 18:09:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL