Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Any Hand CONCEPT används typiskt när man gör call som alltid börjar med höger hand från uppställningar där några dansare börjar med höger hand och några med vänster hand. Ibland används Any Hand vid call som kan starta med endera handen såsom Swing & Mix eller Shazam, som en hjälp för att varna dansarna att de är i en ovanlig uppställning (typiskt en Inverted Line) där några dansare börjar med vänster hand.

Kommentarer:
  • De som börjar callet måste vara i Mini-Waves. Dvs. callet måste börja med en Arm Turn, inte med en 'Push' Cast.
  • Arm Turn 1/2 blir ofta en Partner Trade.
  • Arm Turn 1/4 eller 3/4 blir ofta en 'Push' Cast Off 1/4 eller 3/4.
  • Arm Turn 1/4 blir aldrig en Partner Hinge. Dvs., från ett Couple, gör en Push Cast 1/4, INTE en Partner Hinge.

Any Hand Remake:

 
     
före
Any Hand Remake
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Centers Trade
 efter
'Push' Cast Off 3/4
(klart)
Any Hand 3/4 Thru:

 
   
före
Any Hand 3/4 Thru
 efter
Centers Arm Turn 3/4
 efter
Alla Partner Trade
(klart)

Det följande är en lista på call (C1 eller lägre) som kan användas med Any Hand CONCEPT:

1/4 Thru 3/4 Thru Grand 1/4 Thru
Grand 3/4 Thru Grand Swing Thru Remake
Swing The Fractions Swing Thru  

Two-Faced CONCEPT [C3B]: Från varierande formationer. Byt ut varje Arm Turn 1/2 (dvs, Swing eller Slip) mot en Partner Trade och gör det givna callet.

https://www.ceder.net/def/anyhand.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.