Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Phantom Concept [C1]
   (Ross Howell)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

The idea for the Phantom CONCEPT is to overlap two sets of Parallel Columns | Lines | Waves at 90° to each other, filling in the blank spots with "ghost dancers." EN: 10
Ide'n med Phantom CONCEPT är att lägga två uppsättningar med Parallel Columns | Lines | Waves  uppe på varandra, vridna 90° i förhållande till varandra och fylla i de tomma positionerna med "spökdansare." SE: 10

Do the given call working with imaginary dancers (i.e., Phantoms). Assume that the Phantoms are in whatever position, have whatever facing direction, and are of whatever sex is necessary in order to execute the given call. The call is then danced with both the dancers and the Phantoms participating. Keep track of the Phantoms that you are working with and reserve space for them at the completion of the call. EN: 20
Gör det givna callet och arbeta med tänkta dansare (dvs, Phantoms). Anta att Phantoms är i den position, har den ansiktsriktning och har det kön som krävs för att utföra det givna callet. Callet dansas sedan med deltagande av både dansarna och Phantoms. Håll reda på var Phantoms som du arbetar med är och lämna plats för dem vid slutet av callet. SE: 20

From this formation... EN: 30
Från denna formation... SE: 30
 

  dancers
imagine you are here EN: 40
  dansare
tänk att du är här SE: 40
 
medan SE: 50
 

  dancers
imagine you are here EN: 60
  dansare
tänk att du är här SE: 60

In the above diagrams, the EN: 70
I diagrammen ovan, arbetar SE: 70
dancers and their Phantoms work independently of the EN: 80
dansarna och deras Phantoms oberoende av SE: 80
dancers and their Phantoms. EN: 90
dansarna och deras Phantoms. SE: 90

   
These are all of the phantom spots. EN: 100
Detta är alla phantom positionerna. SE: 100
 
Sometimes you need to
envision this formation... EN: 110
Ibland behöver du föreställa
dig den här formationen... SE: 110
 
and other times you need to
envision this formation. EN: 120
och ibland behöver du föreställa
dig den här formationen. SE: 120

Phantom Circulate:

 
 
före
Phantom Circulate
 efter

 
 
före
Phantom Checkmate The Column
 efter

Typical calls done Phantom at C1: EN: 130
Typiska call som görs Phantom på C1: SE: 130

Acey Deucey Flip The Line Split Circulate
Ah So In Roll Circulate Split Counter Rotate 1/4
Bend The Line Mini-Busy Stretch Ah So | Turn & Deal | etc.
Cast A Shadow Mix Swing & Mix
Checkmate The Column Out Roll Circulate Trade Circulate
Circulate Pass The Ocean | Sea Trade The Wave
Couples Circulate 2/3 Recycle Transfer And anything
Crossover Circulate Recycle Turn & Deal
Explode The Wave | Line Reverse Explode Walk & Dodge
Ferris Wheel Right & Left Thru Wheel & Deal

Phantoms can also be used from other formations: EN: 140
Phantoms kan också användas från andra formationer: SE: 140

 
före
Centers Phantom Touch 1/4
 efter
 
före
Phantom Double Pass Thru
 efter

CALLERLAB definition for Phantom Formation / Concept

Choreography för Phantom Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/phantom.php?level=C1&language=sweden&action=edit
25-May-2024 04:03:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL