Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Flip The Line [C1]
   (Jack Lasry 1973)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave.

Som en rörelse, Centers Run och alla Any Shoulder Tag The Line till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.

Flip The Line

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
1/4 Flip The Line
 efter
1/2 Flip The Line
 efter
3/4 Flip The Line
 efter
Flip The Line

Kommentarer:
  • Från en R-H Wave passera med höger axel; från en L-H Wave passera med vänster axel.
  • När man börjar en Flip The Line, kan Ends dra lätt i Centers bredvid för att få dem att vrida sig åt rätt håll. Notera betoningen på lätt. Ryck inte någons arm ur led eller håll fast längre än nödvändigt.
  • 1/2 Flip The Line är ekvivalent med 2/3 Recycle [C1], utom att ingen kan göra Roll efter 1/2 Flip The Line.
  • Flip The Line är grundcallet för många call.

Flip Back [C1] (Lee Kopman 1973):
1/2 Flip The Line; Scoot Back.

Flip Your Neighbor [C2] (Foggy Thompson 1973):
1/2 Flip The Line; Follow Your Neighbor.

Flip Chain Thru [C3A] (Vince Dicaudo 1973):
1/2 Flip The Line; Scoot Chain Thru.

Flip & Scatter [C3B]:
1/2 Flip The Line; Scatter Scoot.

Flip To A Diamond [C4] (Dick Han 1977):
1/2 Flip The Line; 1/2 Box Circulate.

Cross Flip The Line (fraction) [C3B] (Ron Schneider 1973): Från en Two-Faced Line. Centers Cross Run; Any Shoulder Tag The Line till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.

Snap The (fraction) Tag [C4]: Från en Line. Partner Tag; Ends U-Turn Back; Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fortsätt till en full Tag The Line. Från en R-H Wave, är Snap The Tag samma som Flip The Line.

Se också

CALLERLAB definition for Flip the Line (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography för Flip The Line

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/fliptheline.php?language=sweden
22-April-2024 09:22:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL