Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Phantom Concept [C1]
   (Ross Howell)
C1:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   edit def

The idea for the Phantom CONCEPT is to overlap two sets of Parallel Columns | Lines | Waves at 90° to each other, filling in the blank spots with "ghost dancers." EN: 10
Ideen med Phantom CONCEPTet er at at overlappe to sæt af parallelle Columns | Lines | Waves med en vinkel på 90° på hinanden, og fylde de tomme felter ud med "spøgelses" dansere. DK: 10

Do the given call working with imaginary dancers (i.e., Phantoms). Assume that the Phantoms are in whatever position, have whatever facing direction, and are of whatever sex is necessary in order to execute the given call. The call is then danced with both the dancers and the Phantoms participating. Keep track of the Phantoms that you are working with and reserve space for them at the completion of the call. EN: 20
Udfør det givne kald men arbejd sammen med de imaginære dansere (Phantoms). Forestil dig at danserne er i hvilken som helst position, ansigtsretning og køn der er nødvendigt for at udføre kaldet. Kaldet udføres både med rigtige dansere og Phantoms, og det er vigtigt at holde styr på de Phantoms du arbejder med, og give plads til dem ved afslutningen af kaldet. DK: 20

From this formation... EN: 30
Fra denne formation... DK: 30
 

  dancers
imagine you are here EN: 40
  dansere
forestille sig denne formation DK: 40
 
eftersom DK: 50
 

  dancers
imagine you are here EN: 60
  dansere
forestille sig denne formation. DK: 60

In the above diagrams, the EN: 70
I ovenstående diagram skal DK: 70
dancers and their Phantoms work independently of the EN: 80
dansere og deres Phantoms arbejde uafhængigt af DK: 80
dancers and their Phantoms. EN: 90
dansere og deres Phantoms. DK: 90

   
These are all of the phantom spots. EN: 100
Disse er alle phantom pladserne. DK: 100
 
Sometimes you need to
envision this formation... EN: 110
Nogle gange skal du
Forestille dig denne formation... DK: 110
 
and other times you need to
envision this formation. EN: 120
Og andre gange skal du forestille
dig denne formation. DK: 120

Phantom Circulate:

 
 
før
Phantom Circulate
 efter

 
 
før
Phantom Checkmate The Column
 efter

Typical calls done Phantom at C1: EN: 130
Typiske Phantom kald på C1: DK: 130

Acey Deucey Flip The Line Split Circulate
Ah So In Roll Circulate Split Counter Rotate 1/4
Bend The Line Mini-Busy Stretch Ah So | Turn & Deal | etc.
Cast A Shadow Mix Swing & Mix
Checkmate The Column Out Roll Circulate Trade Circulate
Circulate Pass The Ocean | Sea Trade The Wave
Couples Circulate 2/3 Recycle Transfer And anything
Crossover Circulate Recycle Turn & Deal
Explode The Wave | Line Reverse Explode Walk & Dodge
Ferris Wheel Right & Left Thru Wheel & Deal

Phantoms can also be used from other formations: EN: 140
Phantoms kan også anvendes fra andre formationer: DK: 140

 
før
Centers Phantom Touch 1/4
 efter
 
før
Phantom Double Pass Thru
 efter

CALLERLAB definition for Phantom Formation / Concept

Choreography for Phantom Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/phantom.php?level=C1&language=denmark&action=edit
18-April-2024 06:58:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL