Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Phantom Concept [C1]
   (Ross Howell)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

The idea for the Phantom CONCEPT is to overlap two sets of Parallel Columns | Lines | Waves at 90° to each other, filling in the blank spots with "ghost dancers." EN: 10
Základní myšlenka Phantom CONCEPT jsou dvě překrývající se sady Parallel Columns | Lines | Waves, vzájemně otočených o 90°. Prázdná místa vyplňují "duchové". CZ: 10

Do the given call working with imaginary dancers (i.e., Phantoms). Assume that the Phantoms are in whatever position, have whatever facing direction, and are of whatever sex is necessary in order to execute the given call. The call is then danced with both the dancers and the Phantoms participating. Keep track of the Phantoms that you are working with and reserve space for them at the completion of the call. EN: 20
Proveďte danou figuru s imaginárními tanečníky (tzv. fantómové (Phantoms)). Představte si, že fantómové jsou v takové pozici, dívají se takovým směrem a mají takové pohlaví, abyste danou figuru mohli provést. Ta je pak tancována společně tanečníky a fantómy. Udržujte si přehled o tom, kde fantómové stojí a nechávejte pro ně ve formacích místo. CZ: 20

From this formation... EN: 30
V této formaci... CZ: 30
 

  dancers
imagine you are here EN: 40
si tanečníci   představují tuto formaci CZ: 40
 
 

  dancers
imagine you are here EN: 60
tito tanečníci   si představují tuto formaci. CZ: 60

In the above diagrams, the EN: 70
Ve výše uvedeném diagramu CZ: 70
dancers and their Phantoms work independently of the EN: 80
tanečníci a jejich fantómové pracují nezávisle na CZ: 80
dancers and their Phantoms. EN: 90
tanečnících a jejich fantómech. CZ: 90

   
These are all of the phantom spots. EN: 100
Toto vše jsou pozice fantómů. CZ: 100
 
Sometimes you need to
envision this formation... EN: 110
někdy si musíte představit,
jste v této formaci... CZ: 110
 
and other times you need to
envision this formation. EN: 120
a jindy, že jste
v této formaci. CZ: 120

Phantom Circulate:

 
 
před
Phantom Circulate
 po

 
 
před
Phantom Checkmate The Column
 po

Typical calls done Phantom at C1: EN: 130
Typické figury prováděné s Phantom na C1: CZ: 130

Acey Deucey Flip The Line Split Circulate
Ah So In Roll Circulate Split Counter Rotate 1/4
Bend The Line Mini-Busy Stretch Ah So | Turn & Deal | etc.
Cast A Shadow Mix Swing & Mix
Checkmate The Column Out Roll Circulate Trade Circulate
Circulate Pass The Ocean | Sea Trade The Wave
Couples Circulate 2/3 Recycle Transfer And anything
Crossover Circulate Recycle Turn & Deal
Explode The Wave | Line Reverse Explode Walk & Dodge
Ferris Wheel Right & Left Thru Wheel & Deal

Phantoms can also be used from other formations: EN: 140
Fantómové mohou být také použiti z dalších formací: CZ: 140

 
před
Centers Phantom Touch 1/4
 po
 
před
Phantom Double Pass Thru
 po

CALLERLAB definition for Phantom Formation / Concept

Choreography for Phantom Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/phantom.php?language=czech&level=C1&action=edit
17-June-2024 03:20:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL