Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Catch {anything} {n} [C3A]
   (Johnny Preston 1981)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Square Thru n To A Wave; gör anything callet; Step & Fold.

Slutar i varierande formationer.

Kommentarer:
 • Anything callet kan vara ett 8-dansare call.
 • Om anything callet är 'Lock' gör en Lockit; om anything callet är 'Top' gör en Fan The Top.
 • Det är vår åsikt att en caller alltid bör använda det fullständiga namnet på anything callet: en dansare som lärt sig Catch anything n men aldrig råkat ut för Catch Top n kan inte nödvändigtvis veta att  'Top' refererar till en Fan the Top (i motsats till Spin The Top, Relay The Top, Tag The Top, eller något annat call).
 • Anything callet kan sluta i en Diamond. I så fall, gör en Step & Fold från en Diamond: Centers 1/2 Press Ahead medan Points Fold för att sluta i en T-Bone 2 x 2.


 
     
före
Catch Switch To A Diamond 3
 efter
Square Thru 3 To A Wave
 efter
Switch To A Diamond
 efter
Step & Fold
(klart)

Split Catch anything n [C3A]: Split Square Thru n To A Wave; gör anything callet; Step & Fold.

JÄMFÖR FÖLJANDE:

 • Catch Motivate 3: Detta är en Catch anything 3 där anything callet är Motivate.

  Från Eight Chain Thru: Square Thru på den tredje handen, gör en full Motivate och sedan Step & Fold.

 • Catch 3 Motivate: Detta är en anything Motivate där anything callet är Catch 3.

  Från Facing Lines: gör en full Catch 3 och sedan Finish en Motivate (dvs, ta bort den första Circulate).

JÄMFÖR FÖLJANDE:

 • Once Removed Catch Mix 3: Från Facing Lines eller Double Pass Thru: arbeta Once Removed, gör callet Catch Mix 3.
 • Catch Once Removed Mix 3: Från Facing Lines: Callet är Catch anything 3 där anything callet är Once Removed Mix. Varje sida Square Thru, men på den tredje handen gör alla en Once Removed Mix, sedan på varje sida Step & Fold.

CALLERLAB definition for Catch 1, 2, 3, 4
CALLERLAB definition for Catch Anything [n]

Choreography för Catch anything {n}

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/catchanything.php?language=sweden
18-July-2024 08:24:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL