Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Catch {anything} {n} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Catch anything {n} -- [C3A]
   (Johnny Preston 1981)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací.

Square Thru n To A Wave; provést figuru anything; Step & Fold.

Končí v různých formacích.

Poznámky:

 • Figura anything může být i pro osm tanečníků.
 • Pokud je anything 'Lock', udělejte Lockit; pokud je anything 'Top', udělejte Fan The Top.
 • Dle našeho názoru by měl caller vždy použít celé jméno figury anything: tanečník, který se naučil Catch anything n, ale nebyl vystaven výrazu Catch Top n, nemusí nutně vědět, že 'Top' znamená Fan the Top (když existuje i Spin The Top, Relay The Top, Tag The Top a další).
 • Figura anything může končit i v Diamond. Pokud se tak stane, udělejte Step & Fold z Diamond: Centers 1/2 Press Ahead, Points Fold do T-Bone 2 x 2.

Catch Switch To A Diamond 3:
 

     
před
Catch Switch To A Diamond 3
 po
Square Thru 3 To A Wave
 po
Switch To A Diamond
 po
Step & Fold
(hotovo)

Split Catch anything n [C3A]: Split Square Thru n To A Wave; provést figuru anything; Step & Fold.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

 • Catch Motivate 3: Toto je Catch anything 3, kde anything je Motivate.

  Z formace Eight Chain Thru: Square Thru on the 3rd hand udělejte full Motivate, pak Step & Fold.

 • Catch 3 Motivate: Toto je anything Motivate, kde anything je Catch 3.

  Z formace Facing Lines: udělejte full Catch 3, pak Finish a Motivate (tzn. vynechejte první Circulate).

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

 • Once Removed Catch Mix 3: Z formace Facing Lines nebo Double Pass Thru: proveďte Once Removed Catch Mix 3.
 • Catch Once Removed Mix 3: Z formace Facing Lines: Figura je Catch anything 3, anything je Once Removed Mix. Na každé straně Square Thru, but on the 3rd hand udělají všichni Once Removed Mix, pak každýá strana Step & Fold.

CALLERLAB definition for Catch 1, 2, 3, 4
CALLERLAB definition for Catch Anything [n]

Choreography for Catch anything {n}

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/catchanything.php?level=master&language=czech
18-October-2019 17:09:37
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.