Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretched Box | Column | Line | Wave Concept [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 8-dansare formation (en 2 x 4 för Stretched Box; en 1 x 8 för Stretched Column | Line | Wave).

Titta längs formationens långaxel och gruppera dansarna i par (två dansare bredvid varandra). Varje centerpar arbetar med outsideparet längst bort för att göra det givna callet, och slutar så att de 4 dansarna är helt och hållet på denna utsida.

Stretched Box:

 
 
Arbeta med de här
dansarna men...
  gör callet som om
du började här.
Stretched Column | Line | Wave:

 
 
Arbeta med de här
dansarna men...
  gör callet som om
du började här.

Kommentarer:
 • Det givna callet måste vara möjligt att göras av 4 (eller färre) dansare. Callet kan inte vara ett 8-dansare call.

  • Till exempel, från en Double Pass Thru formation, är Stretched Box Rotary Spin otillåtet eftersom dansarna i en grupp om 4 skulle behöva arbeta med dansare i den andra gruppen om 4. På liknande sätt är, från en Tidal Wave, Stretched Wave Relay The Shadow otillåtet.
  • Stretched Box | Column | Line | Wave identifierar en formation (dvs, en Box, en Column, en Line, en Wave) om 4 dansare som har dragits eller 'stretchats' isär; dansarna gör det givna callet medan de samtidigt drar de båda delarna av sin formation samman.
  • Orden Stretched Box | Column | Line | Wave i sig själva är inte ett call och betyder inte att man skall röra sig någonstans eller göra något.
 • Om det givna callet kan göras med antingen 4 eller 8 dansare, gör 4-dansare versionen av callet. Till exempel, på en Stretched Box Counter Rotate 1/4, blir Counter Rotate en Split Counter Rotate. En Stretched Box Circulate blir en Split Circulate.
 • Outsideparen med dansare gör callet 'normalt' (dvs., som om de arbetade på sin egen sida).
 • Stretched Box | Column | Line | Wave CONCEPT [C2] är olika Stretch CONCEPT [C1]. Lyssna efter ordet 'Box', 'Column', 'Line', eller 'Wave.'

 
före
Stretched Box
Counter Rotate 1/4
 efter
 
före
Stretched Line Cross Fire
 efter
 
före
Stretched Wave Recycle
 efter
 
före
Stretched Column
Dixie Style To A Wave
 efter

Trafikmönster:
 • Några dansare gör omedelbart en Centers 'Substitute' (eller Centers Half Sashay till den andra Center positionen) och gör sedan callet på varje sida. Fastän detta kan hjälpa dansare att visualisera och utföra callet är det nästan alltid avigt att dansa. Snälla, försök undvika detta! I stället, tänk att du börjar callet Disconnected och gradvis går över så att de 4 dansarna slutar på samma sida.
 • Från Columns, tänk på en Stretched Box Peel & Trail: det aviga sättet att dansa detta vore Centers Substitute (Stable Zoom) och alla Peel & Trail; det mjuka sättet är att de två Lead dansarna Phantom Run och Press Ahead medan de två Trailing dansarna Press Ahead och Trade.
 • Från en Tidal Wave, tänk på en Stretched Wave Explode The Wave: det aviga sättet att dansa detta vore Center 4 Once Removed Half Sashay (usch!) och alla Explode The Wave; det mjuka sättet är Step Thru; Face In; Centers Pass Thru; alla Right Pull By.

Jämför skillnaden mellan Stretched Box Shakedown och Stretch Shakedown:

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Stretched Box Shakedown
 efter
Stretch Shakedown

Jämför skillnaden mellan Stretched Wave Ah So och Stretch Ah So:

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Stretched Wave Ah So
 efter
Stretch Ah So

Stretched Diamond | Triangle CONCEPT [C4]: Från Twin Diamonds | Triangles. Börja callet Interlocked Diamond | Triangle men sluta på varje sida.

 
före
Stretched Triangle Reshape
 efter

Se också Stretch CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Stretched (Formation) Concept

Choreography för Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/stretchedbclw.php?language=sweden&level=master
20-June-2024 08:11:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL