Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stable Concept [C3A]
   (Vic Ceder 1983)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Gör det givna callet utan att ändra din ansiktsriktning. Din slutposition skall vara samma som om du hade gjort callet på normalt sätt, men din ansiktsriktning kommer inte att förändras från din ursprungliga ansiktsriktning.

 
före
Stable In Roll Circulate
 efter

Kommentar: för de flesta callen, försök att dansa hela callet utan att ändra din ansiktsriktning. För mer komplicerade call (som Stable Scoot Reaction), om du känner att du inte klarar av att dansa hela callet Stable, kan du fuska genom att memorera den vägg du tittar på, göra callet och sedan vrida dig så att du tittar på denna vägg.

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Stable As Couples Bend The Line
 efter
As Couples Stable Bend The Line

1/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983): Börja det givna callet normalt men efter att ha vridit dig 90° gör resten av callet Stable.

 
före
1/4 Stable Little More
 efter

n/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983): Börja det givna callet normalt men efter att ha vridit dig ackumulativt totalt n · 90° gör resten av callet Stable. Notera att vridningarna är ackumulativa: om du vrider dig 90° åt höger och sedan 90° åt vänster, anses det att du har vridit dig totalt 180° (inte 0°). Fundera över skillnaden mellan en 3/4 Stable Exchange The Diamond och en Stable 3/4 Exchange The Diamond.

CALLERLAB definition for Stable Concept

Choreography för Stable Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/stable.php?language=sweden
13-April-2024 20:54:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL