Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stable Concept [C3A]
   (Vic Ceder 1983)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

Do the given call without changing your facing direction. Your ending position will be the same as if you had executed the call normally, but your facing direction will not change from your original facing direction. EN: 10
Gör det givna callet utan att ändra din ansiktsriktning. Din slutposition skall vara samma som om du hade gjort callet på normalt sätt, men din ansiktsriktning kommer inte att förändras från din ursprungliga ansiktsriktning. SE: 10

 
före
Stable In Roll Circulate
 efter

Note: for most calls, try to dance the entire call without changing your facing direction. For more complicated calls (such as Stable Scoot Reaction), if you feel you are unable to dance the entire call Stable, you can cheat by memorizing the wall that you are facing, doing the call, and then turning to face that wall. EN: 20
Kommentar: för de flesta callen, försök att dansa hela callet utan att ändra din ansiktsriktning. För mer komplicerade call (som Stable Scoot Reaction), om du känner att du inte klarar av att dansa hela callet Stable, kan du fuska genom att memorera den vägg du tittar på, göra callet och sedan vrida dig så att du tittar på denna vägg. SE: 20

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Stable As Couples Bend The Line
 efter
As Couples Stable Bend The Line

1/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983):
Start the given call normally but after turning 90° do the remainder of the call Stable. EN: 209
Börja det givna callet normalt men efter att ha vridit dig 90° gör resten av callet Stable. SE: 209

 
före
1/4 Stable Little More
 efter

n/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983):
Start the given call normally but after turning a cumulative total of n · 90° do the remainder of the call Stable. Note that the turning is cumulative: if you turn 90° right and then 90° left, it is considered that you have turned a total of 180° (not 0°). Ponder the difference between a 3/4 Stable Exchange The Diamond and a Stable 3/4 Exchange The Diamond. EN: 210
Börja det givna callet normalt men efter att ha vridit dig ackumulativt totalt n · 90° gör resten av callet Stable. Notera att vridningarna är ackumulativa: om du vrider dig 90° åt höger och sedan 90° åt vänster, anses det att du har vridit dig totalt 180° (inte 0°). Fundera över skillnaden mellan en 3/4 Stable Exchange The Diamond och en Stable 3/4 Exchange The Diamond. SE: 210

CALLERLAB definition for Stable Concept

Choreography för Stable Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/stable.php?language=sweden&action=edit
28-May-2024 04:52:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL