Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stable Concept [C3A]
   (Vic Ceder 1983)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Proveďte danou figuru bez toho, abyste měnili směr pohledu. Vaše koncová pozice bude ta samá, jako kdybyste figuru dělali normálně, jen váš směr pohledu se nezmění.

 
před
Stable In Roll Circulate
 po

Poznámka: většinu figur zkuste tancovat po celou dobu beze změny směru pohledu. Pokud se u problematičtějších figur (jako třeba Stable Scoot Reaction) necítíte na to zatancovat celou figuru Stable, můžete podvádět tak, že si zapamatujete zeď, na kterou se koukáte, uděláte figuru a pak se otočíte k té zdi.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Stable As Couples Bend The Line
 po
As Couples Stable Bend The Line

1/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983): Začněte danou figuru normálně, ale poté, co se otočíte o 90°, udělejte zbytek figury Stable.

 
před
1/4 Stable Little More
 po

n/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983): Začnete danou figuru normálně, ale poté, co se v součtu otočíte o n · 90°, udělejte zbytek figury Stable. Všimněte si, že točení s sčítá: jestliže se otočíte o 90° doprava a pak o 90° doleva, je to považováno za otočení celkem o 180° (ne 0°). Zamyslete se na tím, jaký je rozdíl mezi 3/4 Stable Exchange The Diamond a Stable 3/4 Exchange The Diamond.

CALLERLAB definition for Stable Concept

Choreography for Stable Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/stable.php?level=master&language=czech
18-April-2024 12:43:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL