Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jay Concept [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Pracujte ve formaci Distorted Box s těmi tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jay Walk. Na konci figury se postavte na ty samé pozice, na kterých byl box na začátku.


 
 
před
Jay Left Wheel Thru
 po

V dnešní době se používá zobecněné pojmenování, kdy Jay je specifikováno směrem relativním k tanečníkům ve středové Line. Při identifikování Jay nezáleží na tom, kam se koukají Outsides.

  • (Front) Jay: Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou před nimi.
  • Back Jay: Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou za nimi.
  • Right | Left Jay: Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou po jejich pravici | levici.

(Front) Jay
Back Jay
Right Jay

Poznámka: Jays se mohou provádět i z dalších formací (např. "H"). Také tanečníci v offset mohou provést Jay figuru pro dva tanečníky (jako třeba Jay Touch 1/4).

Back Jay Shakedown:

 
 
před
Back Jay Shakedown
 po
Left Jay Partner Tag:

 
 
před
Left Jay Partner Tag
 po

Historicky byly Jays označovány takto:

  • (Facing) Jay: Tanečníci v každém distorted Box se koukají dovnitř (směrem do středu boxu) a koukají se na sebe. Toto je základní Jay.
  • Back-to-Back Jay: Tanečníci v každém distorted Box se koukají ven (směrem od středu boxu) a jsou zády k sobě.
  • Front-to-Back Jay: Tanečníci v každém distorted Box jsou v tandemu.

Facing (normal) Jay
Front-to-Back Jay
Back-to-Back Jay

Rada: u komplikovaných figur si před tím než se pohnete zjistěte orientaci svého Jay vzhledem k místnosti. Můžete si třeba pamatovat zeď, vůči které je Jay v offsetu. My si většinou Jay pamatujeme (1) zda jsou Centers v Two-Faced Line nebo Wave a (2) která koncová pozice (ve středové Line) patří k našemu Jay.

Občas může caller z Jay callerovat Shape-changing figuru.

 
před
Jay Pass The Ocean
 po

Pokud figura mění tvar formace (obvykle z Box do Line nebo Wave), dorovnává se střed formace mezi dvojicemi tanečníků. Ve výše uvedeném příkladu tanečníci a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a . Stejně tak a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a (což je náhodou původní výchozí pozice tanečníka ).

Change Jays [NOL]: Při provádění figury v Jay pracujte s tanečníky v druhých Jay pozicích (Outsides pracují s druhými Centers a naopak).

Same Jay [NOL]: Po provedení Jay figury proveďte další figuru v té samé formaci Distorted Box.

Viz také

CALLERLAB definition for Jay Concept

Choreography for Jay Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/jay.php?language=czech
30-May-2024 05:49:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL