Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Pracujte ve formaci Distorted Box s těmi tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jay Walk. Na konci figury se postavte na ty samé pozice, na kterých byl box na začátku.


 
 
před
Jay Left Wheel Thru
 po

V dnešní době se používá zobecněné pojmenování, kdy Jay je specifikováno směrem relativním k tanečníkům ve středové Line. Při identifikování Jay nezáleží na tom, kam se koukají Outsides.

(Front) Jay
Back Jay
Right Jay

Poznámka: Jays se mohou provádět i z dalších formací (např. "H"). Také tanečníci v offset mohou provést Jay figuru pro dva tanečníky (jako třeba Jay Touch 1/4).

Back Jay Shakedown:

 
 
před
Back Jay Shakedown
 po
Left Jay Partner Tag:

 
 
před
Left Jay Partner Tag
 po

Historicky byly Jays označovány takto:

Facing (normal) Jay
Front-to-Back Jay
Back-to-Back Jay

Rada: u komplikovaných figur si před tím než se pohnete zjistěte orientaci svého Jay vzhledem k místnosti. Můžete si třeba pamatovat zeď, vůči které je Jay v offsetu. My si většinou Jay pamatujeme (1) zda jsou Centers v Two-Faced Line nebo Wave a (2) která koncová pozice (ve středové Line) patří k našemu Jay.

Občas může caller z Jay callerovat Shape-changing figuru.

 
před
Jay Pass The Ocean
 po

Pokud figura mění tvar formace (obvykle z Box do Line nebo Wave), dorovnává se střed formace mezi dvojicemi tanečníků. Ve výše uvedeném příkladu tanečníci a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a . Stejně tak a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a (což je náhodou původní výchozí pozice tanečníka ).

Change Jays [NOL]: Při provádění figury v Jay pracujte s tanečníky v druhých Jay pozicích (Outsides pracují s druhými Centers a naopak).

Same Jay [NOL]: Po provedení Jay figury proveďte další figuru v té samé formaci Distorted Box.

Viz také

https://www.ceder.net/def/jay.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.