Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Butterfly Formation [C1]
   (Hank Drumm 1975)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Butterfly består av dansare som upptar följande positioner i en 4 x 4 Matrix:

Butterfly FORMATION

 
 
Härifrån...   tänk att du är här.

En Butterfly anses vara distorderade Columns, som om 'outside' dansarna glidit isär från normala Columns.

   
före
Butterfly Circulate
  tänk att du är här  efter
 
före
Butterfly
Checkmate The Column
 efter

Trafikmönster: För enkla call (som Circulate, Walk & Dodge, etc.) gå direkt till dina slutliga 'footprints'. För mer komplexa call, börja callet med att arbeta distorderat, och gå över till en normal formation. Avsluta callet normalt och låt de resulterande Ends flytta sig från mitten för att återställa Butterfly 'footprints'.

Ibland vill callern att ni börjar i er Butterfly men slutar i en normal uppställning. I dessa fall lägger callern till ett suffix som 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (t.ex.., Butterfly Transfer The Column To Normal Waves).

Not: En Butterfly kan också vara ett T-Bone där du gör din del och arbetar med din uppställning av distorderade Columns.

   
Härifrån...   tänk att du är här...   ... eller här.
 
före
Butterfly
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Mini-Butterfly [C1V]: En Mini-Butterfly är en 6-dansare Butterfly. T.ex., från ett Hourglass ignorera points på den Diamond som är i mitten.

Mini-Butterfly FORMATION

 
 
Mini-Butterfly  tänk så här

Big Block CONCEPT [C3A]: Från tillämpliga 4 x 4 Matrix formationer som Interlocked Blocks, en Butterfly, eller ett "O". Gör callet som om du arbetade i distorderade Parallel Lines.

"X" CONCEPT [C4] (Jim Davis): Ett "X" upptar samma 'footprints' som en Butterfly men anses vara två diagonala Columns som korsar varandra i mitten. En "X" Circulate är samma som en Butterfly Circulate, utom att #3 dansarna (in-facing Centers) gör en Concentric Box Crossover Circulate (Jaywalk med varandra).

Se också "O" FORMATION [C1] och Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for Butterfly Formation / Concept

Choreography för Butterfly Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/butterfly.php?level=C1&language=sweden
19-June-2024 23:52:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL