Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Butterfly Formation [C1]
   (Hank Drumm 1975)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Formace Butterfly má tanečníky na níže zakreslených pozicích v matici 4 x 4:

Butterfly FORMATION

 
 
V této formaci si představte,   že stojíte zde.

Formace Butterfly je považována za zdeformovanou (distorted) formaci Columns, jakoby se koncoví v normální Columns rozestoupili.

   
před
Butterfly Circulate
  představte si, že jste zde  po
 
před
Butterfly
Checkmate The Column
 po

Způsob provedení figur: Jednoduché figury (jako třeba Circulate, Walk & Dodge apod.) jděte rovnou do koncových pozic. U složitějších figur převeďte zdeformovanou formaci na normální, normálně proveďte figuru a pak se výslední Ends pohnout tak, aby znovu vytvořili Butterfly.

Občas si caller přeje, abyste začali figuru v Butterfly, ale skončili v normální formaci. V takovém případě přidá caller ke jménu figury něco jako 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns' atd. (např. Butterfly Transfer The Column To Normal Waves).

Poznámka: Butterfly může být také T-Bone. V takovém případě jdete svoji část ve své distorted Columns.

   
V této formaci si představte,   že jste zde...   ... nebo zde.
 
před
Butterfly
Split Counter Rotate 1/4
 po

Mini-Butterfly [C1V]: Mini-Butterfly je Butterfly ze šesti tanečníků. Například z formace Hourglass Ignore the points of the Center Diamond. (všichni kromě Points diamantu)

Mini-Butterfly FORMATION

 
 
Mini-Butterfly  myslete si, že jste zde

Big Block CONCEPT [C3A]: Z vhodné formace v matici 4 x 4, jako Interlocked Blocks, Butterfly nebo "O". Proveďte figuru v distorted (zdeformovaných) Parallel Lines.

"X" CONCEPT [C4] (Jim Davis): Pozice formace "X" jsou ty samé jako u Butterfly, ale je brána jako dva zkřížené Columns protínající se uprostřed. "X" Circulate je totéž co Butterfly Circulate kromě toho, že tanečníci #3 (in-facing Centers) dělá Concentric Box Crossover Circulate (udělají spolu Jaywalk).

Viz také "O" FORMATION [C1] a Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for Butterfly Formation / Concept

Choreography for Butterfly Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/butterfly.php?level=C1&language=czech
23-July-2024 13:07:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL