Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Thru [A1]
   (Dick Bayer och Holman Hudspeth 1969)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers med R-H, Ends med L-H), eller andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. de som kan Left Arm Turn 1/2.

Slutar i en Wave. Detta är ett 2-delars call.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
   
före
1/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Left Arm Turn 1/2
(klart)
Från en Facing Diamond:

 
   
före
1/4 Thru
 efter
Centers Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)

Kommentarer:
 • Från 8-dansare formationer som Columns eller Point-to-Point Diamonds, stanna i din grupp om 4.
 • 1/4 (eller 3/4) Thru börjar alltid med höger hand. Från Parallel L-H Waves, är det bara Centers som kan göra callet.
 • 1/4 Thru och 3/4 Thru finns i Swing Thru familjen. Dessa call börjar alla med höger hand. En 1/4 Thru är en Swing Thru men som man bara gör 1/4 för den första delen. På liknande sätt är en 3/4 Thru en Swing Thru men vrid 3/4 för den första delen. Man kan också tänka sig Swing Thru som en 2/4 Thru.
 • Håll ihop squarerna. 1/4 Thru kräver att dansarna håller ihop sina formationer eftersom det är svårt att göra callet från Waves långt isär!
 • 1/4 Thru, var noga med att vrida dig exakt 1/4 för den första delen. Ett vanligt misstag är att vrida sig mer än 1/4.
 • 3/4 Thru, tänk "halvt och sen en kvart till" för Arm Turn 3/4.
 • Den första delen av 1/4 Thru är en Arm Turn 1/4, vilket inte är samma som en Hinge: 1/4 Thru kan inte göras från formationer som Couples rygg mot rygg.
 • Den vanligaste startformationen är Parallel R-H Waves. Då, när jag lär ut 1/4 Thru, betonar jag följande:
  • Arbeta med de 4 dansarna i din Box, och
  • Trailers möter de andra Trailers för en Left Arm Turn 1/2. (det hjälper dansarna att inte vrida sin Right Arm Turn 1/4 för långt)
  3/4 Thru,
  • Leaders möter de andra Leaders för en Left Arm Turn 1/2.
  • För 3/4 vridningen, tänk "halvt sen en kvart till".
 • De som börjar callet skall vara i en Mini-Wave, inte 'facing' dansare. De flesta caller och dansare idag anser att det är otillåtet att calla 1/4 (eller 3/4) Thru från en formation som en Single Eight Chain Thru.

Kan 1/4 Thru göras från en Inverted Box?
En Inverted Box är en 2 x 2 som består av en R-H Mini-Wave och en L-H Mini-Wave.

Inverted Box

 

Vid en 1/4 Thru, gör de som har en R-H Mini-Wave en Arm Turn 1/4, och sedan de som har en L-H Mini-Wave en Arm Turn 1/2?

Fastän alla definitioner jag har sett för 1/4 (eller 3/4) Thru tycks tillåta att definitionen används från denna formation, känner jag att det inte är tillåtet eftersom det bryter mot callets Gestalt.

Jag anser att detta calls Gestalt är:

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. de som möts och kan Left Arm Turn 1/2.

Med andra ord, jag känner att man bara kan göra Left Arm Turn 1/2 om man initialt gjorde en Right Arm Turn eller gör det med någon som gjorde det.

Left 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Börjar med vänster hand i stället för med höger hand. Dvs., de som kan Left Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Right Arm Turn 1/2.

Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Från R-H Columns och andra tillämpliga formationer. Alla som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); Alla som kan Left Arm Turn 1/2. Grand 1/4 (eller 3/4) Thru förhåller sig till 1/4 (eller 3/4) Thru som Grand Swing Thru till Swing Thru.

Any Hand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Från tillämpliga 4-dansare formationer. De som kan Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som möts Arm Turn 1/2. Any Hand Concept tillåter att call som alltid börjar med höger hand kan göras från formationer där några dansare håller höger hand och några vänster hand.

Remake [A2] (Vince Di Caudo 1972): Från en R-H Mini-Wave Box, en Facing Diamond där Centers är i en R-H Mini-Wave, eller från andra tillämpliga 3- eller 4-dansare formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som möts och kan Left Arm Turn 1/2; de som möts och kan Right Arm Turn 3/4. Slutar vanligen i samma formation som startformationen. Remake är en 1/4 Thru följt av en Right Arm Turn 3/4.

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Mix. Slutar i en Line eller Wave.

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970): De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Centers Cross Run.

CALLERLAB definition for Quarter Thru
CALLERLAB definition for Three-Quarter Thru

Choreography för 1/4 (or 3/4) Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/14thru.php?level=A1&language=sweden
24-June-2024 13:03:40
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL