Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle [Working As A Box] Concept [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

The Triangle [Working As A Box] CONCEPT allows for a call normally done from a 2 x 2 to be done from a generalized Tandem-Based Triangle. EN: 10
Triangle [Working As A Box] CONCEPT tillåter att ett call som normalt görs från en 2 x 2 kan göras från en generaliserad Tandem-Based Triangle. SE: 10

Unless otherwise specified by the caller, the Apex dancer always acts as a Trailer whereas the Base dancers have clear Leader-Trailer roles. This leaves one 'phantom' in the execution of the call. The three dancers and the phantom work together to execute the given call. At the completion of the call, a space may be reserved for the phantom dancer (see note below). EN: 20
Såvida inget annat angetts av callern, agerar Apex dansaren alltid som en Trailer medan däremot Base dansarna har klara Leader-Trailer roller. Detta ger oss en 'phantom' dansare för att utföra callet. De tre dansarna och deras phantom arbetar tillsammans för att utföra det givna callet. Vid slutet av callet skall ett utrymme reserveras för phantom dansaren (se kommentar nedan). SE: 20

   
före
Triangle Peel & Trail
  efter
(imagine you are here) EN: 30
(tänk att du är här) SE: 30
 efter
   
före
Triangle Follow Your Neighbor
  efter
(imagine you are here) EN: 30
(tänk att du är här) SE: 30
 efter
   
före
Triangle (facing) Recycle
  efter
(imagine you are here) EN: 30
(tänk att du är här) SE: 30
 efter
 
före
Triangle Wheel Thru
 efter

Kommentarer:
 • Historically, the phantom's part of the call does not involve much interaction with any real dancers. EN: 40
  Historiskt sett, har phantom dansarens del av callet inte inneburit mycket interaktion med de riktiga dansarna. SE: 40
 • If the call ends in a 2 x 2, EN: 50
  Om callet slutar i en 2 x 2, SE: 50
  1. each dancer must end on one of the original Triangle footprints. EN: 60
   varje dansare måste sluta på en av de ursprungliga Triangle 'footprints'. SE: 60
 • If the call does not end in a 2 x 2, EN: 70
  Om callet inte slutar i en 2 x 2, SE: 70
  1. The phantom position is kept if the phantom ends as a center of a 1 x 4, Diamond, or Single 1/4 Tag. EN: 80
   Phantom positionen behålls om phantom dansaren slutar som en center på en 1 x 4, Diamond, eller Single 1/4 Tag. SE: 80
  2. Otherwise, if the effect of removing the phantom causes all of the real dancers to move closer to the center of the set, then the phantom is removed. EN: 90
   Annars, om effekten av att ta bort phantom positionen orsakar att alla de riktiga dansarna kommer närmare mitten på uppställningen, så tar man bort phantom positionerna. SE: 90

 
före
Outside Triangles Peel The Top
 efter

The phantom position is kept EN: 100
Phantom positionerna behålls SE: 100

 
före
Outside Triangles Peel & Trail
 efter

The phantom position is removed EN: 120
Phantom positionerna tas bort SE: 120

The following is a partial list of calls [C2 or below] that might be done from a Triangle: EN: 130
Det följande är en ofullständig lista på call [C2 eller lägre] som kan göras från en Triangle: SE: 130

anything & Cross (Left) 1/4 Thru Circle To A Wave
(Reverse) Cross & Turn Cross Back Cross Your Neighbor
Fan The Top Follow Thru Follow Your Neighbor
Pair Off Pass The Ocean | Sea Peel Off
Peel The Top Peel | Trail To A Diamond Right | Left Roll To A Wave
Split Recycle (Reverse) Split Swap (Reverse) Swap Around
Trail Off Turn To A Line Veer Right | Left
(Left) Wheel Fan Thru (Left) Wheel Thru

Typically the Triangle [Working As A Box] CONCEPT is used only from a Generalized Tandem-Based Triangle. Occasionally, however, callers sometimes use this concept from a Wave-Based Triangle. EN: 140
Typiskt används Triangle [Working As A Box] CONCEPT bara från en generaliserad Tandem-Based Triangle. Någon enstaka gång emellertid, kan caller använda detta Concept från en Wave-Based Triangle. SE: 140

   
före
Triangle Scoot Back
 efter
1/2
(Follow Thru)
  (klart)

Choreography för Triangle [Working As A Box] Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/triangleworkingasbox.php?language=sweden&level=C2&action=edit
13-June-2024 17:33:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL