Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle [Working As A Box] Concept [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

The Triangle [Working As A Box] CONCEPT allows for a call normally done from a 2 x 2 to be done from a generalized Tandem-Based Triangle. EN: 10
Triangle [Working As A Box (fungující jako Box)] CONCEPT umožňuje provedení figury, která se normálně dělá z 2 x 2, také z obecného Tandem-Based Triangle. CZ: 10

Unless otherwise specified by the caller, the Apex dancer always acts as a Trailer whereas the Base dancers have clear Leader-Trailer roles. This leaves one 'phantom' in the execution of the call. The three dancers and the phantom work together to execute the given call. At the completion of the call, a space may be reserved for the phantom dancer (see note below). EN: 20
Pokud caller neřekne jinak, tak Apex (vrchol) vždy pracuje jako Trailer, zatímco tanečníci v základně trianglu mají své jasné Leader-Trailer role. To vnáší do provedení figury jednoho fantóma, který funguje společně s tanečníky. Po provedení figury fantóm může, ale nemusí zůstat (viz poznámky dále). CZ: 20

   
před
Triangle Peel & Trail
  po
(imagine you are here) EN: 30
(představte si, že jste zde) CZ: 30
 po
   
před
Triangle Follow Your Neighbor
  po
(imagine you are here) EN: 30
(představte si, že jste zde) CZ: 30
 po
   
před
Triangle (facing) Recycle
  po
(imagine you are here) EN: 30
(představte si, že jste zde) CZ: 30
 po
 
před
Triangle Wheel Thru
 po

Poznámky:
 • Historically, the phantom's part of the call does not involve much interaction with any real dancers. EN: 40
  Historicky fantóm nijak zvlášť s tanečníky neinteraguje. CZ: 40
 • If the call ends in a 2 x 2, EN: 50
  Pokud figura končí v 2 x 2, CZ: 50
  1. each dancer must end on one of the original Triangle footprints. EN: 60
   musí každý tanečník skončit na původních místech Trianglu. CZ: 60
 • If the call does not end in a 2 x 2, EN: 70
  Pokud figura nekončí v 2 x 2, CZ: 70
  1. The phantom position is kept if the phantom ends as a center of a 1 x 4, Diamond, or Single 1/4 Tag. EN: 80
   Fantóm zůstává na pozici, pokud skončí jako center tanečník v 1 x 4, Diamantu nebo Single 1/4 Tag. CZ: 80
  2. Otherwise, if the effect of removing the phantom causes all of the real dancers to move closer to the center of the set, then the phantom is removed. EN: 90
   Jinak, pokud by odstranění fantóma způsobilo, že by se tanečníci dostali blíže ke středu čtverylky, je fantóm odstraněn. CZ: 90

 
před
Outside Triangles Peel The Top
 po

The phantom position is kept EN: 100
Fantóm zůstává CZ: 100

 
před
Outside Triangles Peel & Trail
 po

The phantom position is removed EN: 120
Fantóm je odstraněn CZ: 120

The following is a partial list of calls [C2 or below] that might be done from a Triangle: EN: 130
V tabulce je částečný seznam [C2 a níže] figur, které mohou být prováděny z Triangle: CZ: 130

anything & Cross (Left) 1/4 Thru Circle To A Wave
(Reverse) Cross & Turn Cross Back Cross Your Neighbor
Fan The Top Follow Thru Follow Your Neighbor
Pair Off Pass The Ocean | Sea Peel Off
Peel The Top Peel | Trail To A Diamond Right | Left Roll To A Wave
Split Recycle (Reverse) Split Swap (Reverse) Swap Around
Trail Off Turn To A Line Veer Right | Left
(Left) Wheel Fan Thru (Left) Wheel Thru

Typically the Triangle [Working As A Box] CONCEPT is used only from a Generalized Tandem-Based Triangle. Occasionally, however, callers sometimes use this concept from a Wave-Based Triangle. EN: 140
Typicky je Triangle [Working As A Box] CONCEPT úpužíván pouze z formace obecného Tandem-Based trianglu, i když občas může caller použít i Wave-Based Triangle. CZ: 140

   
před
Triangle Scoot Back
 po
1/2
(Follow Thru)
  (hotovo)

Choreography for Triangle [Working As A Box] Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/triangleworkingasbox.php?level=C2&language=czech&action=edit
15-April-2024 21:24:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL