Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Transfer And {anything} [A2]
   (Deuce Williams 1975)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns eller andra tillämpliga formationer.

De första två dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan på den andra Column tills de är parallella med Center Box och gör sedan individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de andra stiger framåt för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet.

Transfer And Hinge:

 
   
före
Transfer And Hinge
 efter
Transfer And
 efter
Centers Hinge
(klart)

Kommentarer:
 • På A2-nivån (dvs, från normala Columns), betyder "normalize" att göra Circulate en position för att bilda en Center Box. På andra nivåer, betyder "normalize" att stiga framåt för att bilda en kompakt formation. "Normalize" är beroende av startformationen och åt vilket håll dansarena tittar i formationen. En "normalize" kan vara en 1/2 Circulate, en hel Circulate eller en Circulate 1 & 1/2.
 • De första två (#1 och #2) kan alternativt tänka på sin del så här:
  • Från R-H Columns: Track 2 & Face In.
  • Single File Promenade (åt det håll de tittar) lite kortare än halvvägs och Face In.
  • Gör 3 Column Circulates och ta en vidare sväng än normalt och sedan Face In. CALLERLAB beskriver callet på detta sätt.

De följande exemplen illustrerar hur "normalize" fungerar. Dessa fall av Transfer And används i första hand bara på C1 och högre eftersom startformationerna är T-Boned.

Transfer And Tag The Line:

 
   
före
Transfer And Tag The Line
 efter
Transfer And
 efter
Centers Tag The Line
(klart)
Transfer And 1/4 Thru:

 
   
före
Transfer And 1/4 Thru
 efter
Transfer And
 efter
Centers 1/4 Thru
(klart)

Transfer The Column [A1] (Lee Kopman 1974): De första två dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan på den andra Column tills de är parallella med Center Box och gör sedan individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de sista två dansarna (#3 och #4) Circulate (för att bilda en Center Box) och Cast Off 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

Open Up But anything [C3A]: Från Columns. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dancer Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dansarna Circulate och gör anything callet.

Transaction [C4] (Beryl Main 1975): Från Columns. Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction. Slutar i Parallel Waves.

CALLERLAB definition for Transfer and (Anything)

Choreography för Transfer And anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/transferandanything.php?level=A2&language=sweden
15-June-2024 00:32:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL