Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Transfer And {anything} [A2]
   (Deuce Williams 1975)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Collumns a dalších vhodných formací.

První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) krok dopředu a zformují kompaktní formaci ("normalizují"), nakonec udělají anything.

Transfer And Hinge:

 
   
před
Transfer And Hinge
 po
Transfer And
 po
Centers Hinge
(hotovo)

Poznámky:
 • Na A2 (tzn. z normálních Columns), "normalizace" znamená Circulate o jednu pozici a vytvořit Center Box. Na dalších levelech znamená "normalizace" krok dopředu a vytvoření kompaktní formace. "Normalizace" je závislá na výchozí formaci a směru pohledu tanečníků v ní. "Normalizace" může být 1/2 Circulate, full Circulate nebo Circulate 1 & 1/2.
 • První dva tanečníci (#1 a #2) mohou svou část brát také jako cokoliv z následujících tipů:
  • Z formace R-H Columns: Track 2 & Face In.
  • Single File Promenade (ve směru pohledu) o trochu méně než 1/2 way and Face In.
  • Třikrát Column Circulate s tím, že jdete více do široka, pak Face In. Takto popisuje onen pohyb CALLERLAB.

Následující příklady ilustrují, jak "normalizace" funguje. Tato použití Transfer And jsou primárně používána od C1 výše, protože výchozí formace jsou T-Bone.

Transfer And Tag The Line:

 
   
před
Transfer And Tag The Line
 po
Transfer And
 po
Centers Tag The Line
(hotovo)
Transfer And 1/4 Thru:

 
   
před
Transfer And 1/4 Thru
 po
Transfer And
 po
Centers 1/4 Thru
(hotovo)

Transfer The Column [A1] (Lee Kopman 1974): Z formace Mini-Wave Columns. První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) Circulate (zformují středový Box), Cast Off 3/4; all Extend. Končí v Parallel Waves.

Open Up But anything [C3A]: Z formace Columns. #1 tanečník Trail Off & Roll, #2 tanečník Circulate, Peel Off & Roll, tanečníci #3 a #4 Circulate a pak provedou anything.

Transaction [C4] (Beryl Main 1975): Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction. Končí v Parallel Waves.

CALLERLAB definition for Transfer and (Anything)

Choreography for Transfer And anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/transferandanything.php?level=A2&language=czech
27-May-2024 02:25:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL