Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Transaction [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Transaction -- [C4]
   (Beryl Main 1975)
C4:     

Jazyk: or        All   
   view (admin)

From Columns.

Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction.

Ends in Parallel Waves.

     
před
Transaction
 po
Transfer And Nothing
 po
Centers Cast Off 3/4
 po
Chain Reaction
(hotovo)

Note: Transaction is the same as Transfer The Column Reaction.

Magic Transaction: From Magic Columns. Magic Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction. Ends in Parallel Waves.

Trans-anything [C4]: Z formace Columns a dalších vhodných formací. Transfer And Cast Off 3/4; všichni provedou figuru anything. Například z formace R-H Columns: Trans-Outlet.

Trans-Grand Chain Eight:
 

   
před
Trans-Grand Chain Eight
 po
Transfer And Cast Off 3/4
 po
Grand Chain Eight
(hotovo)

Transfer And anything [A2] (Deuce Williams 1975): Z formace Column a dalších vhodných formací. První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Ostatní udělají krok dopředu a zformují kompaktní formací ("normalizují") a udělají anything.

Chain Reaction [A1] (Lee Kopman 1975): Z vhodné obecné formace 1/4 Tag. Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají Counter Rotate 1/4 (venkem); Centers of each side Hinge; Center 4 Star 1/4, Outsides Trade; Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate). Končí v Parallel Lines | Waves.

Viz také anything Reaction [C3A].

Comments? Questions? Suggestions?
 
C4:     

https://www.ceder.net/def/transaction.php?language=czech
18-June-2019 02:36:21
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.