Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Transaction [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Transaction -- [C4]
   (Beryl Main 1975)
C4:     

Jazyk: or        All   
   view (admin)

From Columns.

Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction.

Ends in Parallel Waves.

     
před
Transaction
 po
Transfer And Nothing
 po
Centers Cast Off 3/4
 po
Chain Reaction
(hotovo)

Note: Transaction is the same as Transfer The Column Reaction.

Magic Transaction: From Magic Columns. Magic Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction. Ends in Parallel Waves.

Trans-anything [C4]: Z formace Columns a dalších vhodných formací. Transfer And Cast Off 3/4; všichni provedou figuru anything. Například z formace R-H Columns: Trans-Outlet.

Trans-Grand Chain Eight:
 

   
před
Trans-Grand Chain Eight
 po
Transfer And Cast Off 3/4
 po
Grand Chain Eight
(hotovo)

Transfer And anything [A2] (Deuce Williams 1975): Z formace Column a dalších vhodných formací. První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Ostatní udělají krok dopředu a zformují kompaktní formací ("normalizují") a udělají anything.

Chain Reaction [A1] (Lee Kopman 1975): Z vhodné obecné formace 1/4 Tag. Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají Counter Rotate 1/4 (venkem); Centers of each side Hinge; Center 4 Star 1/4, Outsides Trade; Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate). Končí v Parallel Lines | Waves.

Viz také anything Reaction [C3A].

Comments? Questions? Suggestions?
 
C4:     

https://www.ceder.net/def/transaction.php?language=czech
15-November-2019 09:56:29
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.