Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} The Axle [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst formation där anything callet slutar i en Trade By, Completed Double Pass Thru, eller R-H 3/4 Tag.

Gör anything callet; Outsides Cross Cast Back medan Centers Complete The Tag (Pass Thru eller Step Thru efter vad som behövs för att Centers skall stå back-to-back); alla gör en Trade; Centers Trade.

Slutar i Facing Lines

     
före
The Axle
 efter
Ends Cross Cast Back
medan Centers Pass Thru
 efter
alla gör en Trade
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:
  • Några caller anser att The Axle betyder de sista 3/4 av Pass The Axle [C1], och därför anser de att det inte är tillåtet att calla The Axle från en Completed Double Pass Thru (eftersom Centers inte kan göra första delen av callet).
  • Kom ihåg att vid Cross Cast Back [C1] passerar man varandra med vänster axel.

anything The Axle But Cast fraction [C1V]: Byt ut att alla gör en Trade mot en Cast Off fraction. Du måste komma ihåg att göra den slutliga Centers Trade. Om fraction är 1/4 eller 3/4, slutar det i Back-to-Back Lines.

     
före
The Axle But Cast 1/4
 efter
Ends Cross Cast Back medan Centers Pass Thru
 efter
Cast Off 1/4
 efter
Centers Trade
(klart)

"Z" Axle [C3B] (Dave Hodson 1980): Från ett "Z" som man fått från en Line med Centers i en Mini-Wave efter en Step & Slide. Outsides Cross Cast Back; alla gör en Trade; Centers Trade. Slutar i en Line. Detta är ett 3-delars call.

Se också Cast Back, Cross Cast Back [C1] och Pass The Axle [C1].

CALLERLAB definition for The Axle

Choreography för anything The Axle

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/theaxle.php?level=C1&language=sweden
18-May-2024 07:13:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL