Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från vilken som helst formation där anything callet slutar i en Trade By, Completed Double Pass Thru, eller R-H 3/4 Tag.

Gör anything callet; Outsides Cross Cast Back medan Centers Complete The Tag (Pass Thru eller Step Thru efter vad som behövs för att Centers skall stå back-to-back); alla gör en Trade; Centers Trade.

Slutar i Facing Lines

     
före
The Axle
 efter
Ends Cross Cast Back
medan Centers Pass Thru
 efter
alla gör en Trade
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:

anything The Axle But Cast fraction [C1V]: Byt ut att alla gör en Trade mot en Cast Off fraction. Du måste komma ihåg att göra den slutliga Centers Trade. Om fraction är 1/4 eller 3/4, slutar det i Back-to-Back Lines.

     
före
The Axle But Cast 1/4
 efter
Ends Cross Cast Back medan Centers Pass Thru
 efter
Cast Off 1/4
 efter
Centers Trade
(klart)

"Z" Axle [C3B] (Dave Hodson 1980): Från ett "Z" som man fått från en Line med Centers i en Mini-Wave efter en Step & Slide. Outsides Cross Cast Back; alla gör en Trade; Centers Trade. Slutar i en Line. Detta är ett 3-delars call.

Se också Cast Back, Cross Cast Back [C1] och Pass The Axle [C1].

https://www.ceder.net/def/theaxle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.