Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass The Axle [C1]
   (Lee Kopman 1971)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru, Parallel R-H Waves, eller andra tillämpliga formationer.

  1. Pass Thru;
  2. Centers Pass Thru medan Ends Cross Cast Back;
  3. alla Trade;
  4. Centers Trade.

Slutar i Facing Lines. Pass The Axle är ett 4-delars call.

före
Pass The Axle
 
     
efter
Pass Thru
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Cross Cast Back
 efter
alla gör en Trade
 efter
Centers Trade
(klart)

Not: Historiskt sett, har de som gjort Cross Cast Back alltid passerat med vänster axel. Då bestämde en grupp av caller att det vore lättare om definitionen ändrades till att passera med höger axel och började lära ut detta sätt till sina dansare. Eftersom CALLERLAB definitionen för Pass The Axle definieras med Cross Cast Back (vilket är definierat med Trail Off, vilket i sin tur är definierat som en passering med vänster axel när det görs från ett Couple), anser vi att man skall passera med vänster axel. Moralen av allt detta är att du skall vara medveten om att det finns dansare som insisterar på att passera med vänster axel och några dansare som insisterar på att passera med höger axel. Vi föredrar att passera med vänster axel, men ger oss om vi står inför en konflikt. Var medveten om att det finns olika åsikter och försök att inte kollidera med någon.

Varianter:

  • Pass The Axle But Cast 1/4 (or 3/4). Byt ut Partner Trade (Cast 1/2) mot Cast 1/4 (or 3/4).

Pass & Roll The Axle [C4] (Ross Howell): Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Pass Thru; Centers Turn Thru medan Ends gör U-Turn Back åt höger; alla Pass The Axle. Slutar i Facing Lines. Detta call måste memoreras som ett separat call eftersom det inte är en Pass & Roll [A2] följt av The Axle [C1]. Vi anser att man bör undvika att använda detta call.

Se också anything The Axle [C1] och Cast Back, Cross Cast Back [C1].

CALLERLAB definition for Pass the Axle

Choreography för Pass The Axle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/passtheaxle.php?language=sweden
15-July-2024 13:40:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL