Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Switch The Wave [A2]
   (Roger Chapman 1969)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave.

Centers Run medan Ends Cross Run.

Slutar i en Two-Faced Line.

Från en R-H Wave:

 
 
före
Switch The Wave
 efter
Från en L-H Wave:

 
 
före
Switch The Wave
 efter

Kommentarer:
 • Från en R-H Wave, går alla åt höger;
  Från en L-H Wave, går alla åt vänster.
 • Tänk på att röra dig åt det håll som du har handfattning med dansaren bredvid. Du kan till och med lätt dra med den dansaren för att båda skall röra sig åt rätt håll.
 • På A2, kan Switch The Wave bara callas från en Wave. Emellertid på C1, kan Switch The Line (samma definition som Switch The Wave) göras från vilken som helst Line om 4.
 • Om du börjar som en Center, förvissa dig om att göra Run mot den närmaste End-positionen. Tänk att du 'flippar' bort från mitten.
 • Ends gör en Cross Run till Center längst bort, och passerar då varandra.
 • Alla kan göra Roll efter Switch The Wave.
 • Man kan också tänka på Switch The Wave som en Swing-Slither (utom att alla kan göra Roll efter en Switch The Wave, medan de som gör en Slither inte kan göra Roll).

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973): Från en Wave (eller vilken som helst Line om 4). Centers Run medan Ends gör sin del av Diamond Circulate. Slutar i en Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975): Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines). Centers Run medan Ends gör sin del av Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate medan Trailing Ends Veer inåt för att sluta i en Mini-Wave med sin opposite). Slutar i ett Hourglass.

Switch To An Interlocked Diamond [C1] (Sandy Knowles 1976): Från Parallel Lines|Waves. Centers Run medan Ends (gör sin del) Interlocked Diamond Circulate. Slutar i Twin Diamonds.

Cross Roll To A Wave | Line [C1] (Chuck Peel 1971): Från vilken som helst Line om 4. Centers Cross Run medan Ends Run. En Two-Faced Line slutar i en Wave och vice versa. Detta är motsatsen till Switch The Wave.

CALLERLAB definition for Switch the Wave

Choreography för Switch The Wave

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/switchthewave.php?level=A2&language=sweden
27-May-2024 02:11:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL