Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Switch The Wave [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Switch The Wave -- [A2]
   (Roger Chapman 1969)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Wave.

Centers Run, Ends Cross Run.

Končí v Two-Faced Line.

Z R-H Wave:
 

 
před
Switch The Wave
 po

Z L-H Wave:
 

 
před
Switch The Wave
 po

Poznámky:

  • Z formace R-H Wave jdou všichni doprava;
    Z formace L-H Wave jdou všichni doleva.
  • Říkejte si, že se pohybujete směrem za rukou, za kterou se držíte s tanečníkem vedle sebe. Dokonce se můžete za ruce lehce zatáhnout, abyste se dostali do správného směru.
  • Na A2 může být figura Switch The Wave callerována pouze z formace Wave, ovšem figura Switch The Line na C1 (stejná definice jako Switch The Wave) může být provedena z libovolné Line of 4.
  • Jestliže začínáte jako Center, dělejte Run směrem k bližší koncové pozici. Říkejte si, že děláte flip od středu ven.
  • Koncoví dělají Cross Run na vzdálenější středovou pozici.
  • Po figuře Switch The Wave mohou všichni udělat Roll.
  • O Switch The Wave lze také přemýšlet jako o Swing-Slither kromě toho, že po Switch The Wave mohou všichni dělat Roll, kděžto po Slither ne.

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973): Z formace Wave (a dalších Line of 4). Centers Run, Ends dělají svoji část Diamond Circulate. Končí v Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975): Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward tak, aby skončíli v Mini-Wave se svým opposite). Končí v Hourglass.

Switch To An Interlocked Diamond [C1] (Sandy Knowles 1976): Z formace Parallel Lines|Waves. Centers Run, Ends dělají svoji část Interlocked Diamond Circulate. Končí v Twin Diamonds.

Cross Roll To A Wave | Line [C1] (Chuck Peel 1971): Z libovolné Line of 4. Centers Cross Run, Ends Run. Two-Faced Line končí ve Wave a naopak. Tato figura je opačná k Switch The Wave.

CALLERLAB definition for Switch the Wave

Choreography for Switch The Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/switchthewave.php?level=A2&language=czech
17-October-2019 02:27:03
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.