Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Switch The Wave [A2]
   (Roger Chapman 1969)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Wave.

Centers Run, Ends Cross Run.

Končí v Two-Faced Line.

Z R-H Wave:

 
 
před
Switch The Wave
 po
Z L-H Wave:

 
 
před
Switch The Wave
 po

Poznámky:
 • Z formace R-H Wave jdou všichni doprava;
  Z formace L-H Wave jdou všichni doleva.
 • Říkejte si, že se pohybujete směrem za rukou, za kterou se držíte s tanečníkem vedle sebe. Dokonce se můžete za ruce lehce zatáhnout, abyste se dostali do správného směru.
 • Na A2 může být figura Switch The Wave callerována pouze z formace Wave, ovšem figura Switch The Line na C1 (stejná definice jako Switch The Wave) může být provedena z libovolné Line of 4.
 • Jestliže začínáte jako Center, dělejte Run směrem k bližší koncové pozici. Říkejte si, že děláte flip od středu ven.
 • Koncoví dělají Cross Run na vzdálenější středovou pozici.
 • Po figuře Switch The Wave mohou všichni udělat Roll.
 • O Switch The Wave lze také přemýšlet jako o Swing-Slither kromě toho, že po Switch The Wave mohou všichni dělat Roll, kděžto po Slither ne.

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973): Z formace Wave (a dalších Line of 4). Centers Run, Ends dělají svoji část Diamond Circulate. Končí v Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975): Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward tak, aby skončíli v Mini-Wave se svým opposite). Končí v Hourglass.

Switch To An Interlocked Diamond [C1] (Sandy Knowles 1976): Z formace Parallel Lines|Waves. Centers Run, Ends dělají svoji část Interlocked Diamond Circulate. Končí v Twin Diamonds.

Cross Roll To A Wave | Line [C1] (Chuck Peel 1971): Z libovolné Line of 4. Centers Cross Run, Ends Run. Two-Faced Line končí ve Wave a naopak. Tato figura je opačná k Switch The Wave.

CALLERLAB definition for Switch the Wave

Choreography for Switch The Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/switchthewave.php?level=A2&language=czech
19-May-2024 06:40:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL