Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Concept [C3A,C3B,C4]
   (autor neznámý)
C3A: C3B: C4:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Single koncept je způsob, jak z figury pro osm lidí udělat figuru pro čtyři lidi, nebo jak z figury pro čtyři lidi udělat figuru pro dva lidi.

V Single verzi figury provádí každý tanečník pohyb, který by byl normálně prováděn útvarem dvou tanečníků. Proto aby mohla mít figura Single verzi, musí být možné rozdělit všechny tanečníky do útvarů po dvou, ve kterých oba tanečníci během provádění figury vždy koukají stejným směrem. Tanečníci v každém útvaru většinou provádějí svou část As Couples, In Tandem, Once Removed, nebo Twosome (nebo nějakou kombinaci těchto konceptů).

O Single můžete uvažovat v tom smyslu, že nahrazujete každou skupinu dvou tanečníků jedním, který stojí přesně uprostřed mezi nimi, a ten pak v takovém postavení provádí celou figuru, jakoby dělal normální verzi.

Zde je uveden částečný seznam figur, které mohou být callerovány Single na C3B:

Bounce anyone Checkmate Circle By
Cross Chain & Roll Cross Chain Thru Divide The Ocean | Sea
Ferris Wheel Flare Out To A Line Polly Wally
Rotary Spin | anything Shakedown Shake & Rattle
Sidetrack Slant anything Split Swap
Strut Left | Right Travel Thru Turn & Deal
Turn To A Line Veer Left | Right  

V roce 1996 si calleři odhlasovali omezení použití Single CONCEPTU na C3A na následující figury:

V roce 2000 si calleři odhlasovali vyřazení obecné definice Single CONCEPTU z C3B.


Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974): Z formace Mini-Wave Box. Leaders dělají svoji část Single Wheel, Trailers Extend & Single Wheel. Končí v Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Ekvivalent je Follow Thru & Roll.

 
před
Single Ferris Wheel
 po

Single Rotary Spin [C3A]: Z formace Single Eight Chain Thru. Right Pull By; Centers Step To A L-H Mini-Wave and Cast Off 3/4, Outsides Left-face U-Turn Back (Single Courtesy Turn) and Roll. Končí v R-H Wave.

   
před
Single Rotary Spin
 po
Right Pull By
a Centers Step To A L-H Wave
 po
Outsides Single Courtesy Turn & Roll
jako Centers Cast Off 3/4
(hotovo)

Single Shakedown [C4] (Lee Kopman 1979): Z formace Back-to-Back Dancers. Jako jeden pohyb Right Roll To A Wave & Roll. Končí ve Facing Dancers.

 
před
Single Shakedown
 po

Single Turn & Deal [C4]: Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers.

Z R-H Mini-Wave:

 
 
před
Single Turn & Deal
 po
Z L-H Mini-Wave:

 
 
před
Single Turn & Deal
 po
Z Couple:

 
 
před
Single Turn & Deal
 po

Poznámky:
  • Pamatujte si, že stejně jako u Turn & Deal se míjíte pravými rameny!
  • Z formace Couple a R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž co Single Wheel [A2].
  • Z formace L-H Mini Wave se musíte minout pravým ramenem, takže skončíte Back-to-Back!

Single Turn To A Line [C3A]: Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave.

Z Tandem Dancers:

 
 
před
Single Turn To A Line
 po
Z Back-to-Back Dancers:

 
 
před
Single Turn To A Line
 po
Z Facing Dancers:

 
 
před
Single Turn To A Line
 po

Je několik figur, které v názvu obsahují slovo 'Single', ale netancují se podle 'Single' definice. Například:

Pro více informací ohledně Single si přečtěte The Single Concept or J. Eric Brosius.

CALLERLAB definition for Single Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A: C3B: C4:     

https://www.ceder.net/def/single.php?level=C3A&language=czech
23-June-2024 14:56:11
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL