Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Phantom Concept [C1]
   (Ross Howell)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Ide'n med Phantom CONCEPT är att lägga två uppsättningar med Parallel Columns | Lines | Waves  uppe på varandra, vridna 90° i förhållande till varandra och fylla i de tomma positionerna med "spökdansare."

Gör det givna callet och arbeta med tänkta dansare (dvs, Phantoms). Anta att Phantoms är i den position, har den ansiktsriktning och har det kön som krävs för att utföra det givna callet. Callet dansas sedan med deltagande av både dansarna och Phantoms. Håll reda på var Phantoms som du arbetar med är och lämna plats för dem vid slutet av callet.

Från denna formation...

 

  dansare
tänk att du är här

  medan  

  dansare
tänk att du är här

I diagrammen ovan, arbetar dansarna och deras Phantoms oberoende av dansarna och deras Phantoms.

   
Detta är alla phantom positionerna.   Ibland behöver du föreställa
dig den här formationen...
  och ibland behöver du föreställa
dig den här formationen.

Phantom Circulate:

 
 
före
Phantom Circulate
 efter

 
 
före
Phantom Checkmate The Column
 efter

Typiska call som görs Phantom på C1:

Acey Deucey Flip The Line Split Circulate
Ah So In Roll Circulate Split Counter Rotate 1/4
Bend The Line Mini-Busy Stretch Ah So | Turn & Deal | etc.
Cast A Shadow Mix Swing & Mix
Checkmate The Column Out Roll Circulate Trade Circulate
Circulate Pass The Ocean | Sea Trade The Wave
Couples Circulate 2/3 Recycle Transfer And anything
Crossover Circulate Recycle Turn & Deal
Explode The Wave | Line Reverse Explode Walk & Dodge
Ferris Wheel Right & Left Thru Wheel & Deal

Phantoms kan också användas från andra formationer:

 
före
Centers Phantom Touch 1/4
 efter
 
före
Phantom Double Pass Thru
 efter

CALLERLAB definition for Phantom Formation / Concept

Choreography för Phantom Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/phantom.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 16:59:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL