Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept [C1]
   (Dave Hodson 1979)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Magic Column består typiskt av Parallel Columns där Center dansarna har motsatt handfattning jämfört med Outside dansarnas (dvs, Outsides har höger hand medan Centers har vänster hand eller vice-versa).

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Från tillämpliga generaliserade Columns. Ends som tittar in och Centers som tittar ut, Crossover Circulate medan de andra Circulate. Ett alternativt sätt att tänka är att du gör en Crossover Circulate om och endast om nästa Circulate tar dig från en End till en Center position eller vice-versa. Annars, gör en normal Circulate. Från normala Magic Columns, är trafikregeln att den Center dansare som tittar ut går först (framför End dansaren som tittar in som måste vänta). Detta är viktigt i de fall callern callar Magic Column 1/2 Circulate, eftersom det ibland får dansarna att passera med höger axel och ibland med vänster axel.

   
före
Magic Column Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Magic Columns of 3: Det finns 2 Centers och 4 Ends. Vid en Magic Column Circulate, Centers och Ends som tittar in Crossover Circulate medan Ends som tittar ut Circulate.

   
före
Magic Column Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Typiska call som görs från Magic Columns på C2 eller lägre är:

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Kommentarer:
  • Ordet 'Column' utesluts ofta av callern (t.ex, Magic Circulate betyder Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column betyder Magic Column Transfer The Column).
  • Om det givna callet är ett 4-dansare call som Walk & Dodge, försäkra dig om att du arbetar i din Box om 4.
  • Från normala Magic Columns, efter en Magic Column 1/2 Circulate, slutar alltid Center 6 i Magic Columns om 3.
  • Den allmänna ide'n med Magic formation är att Centers på varje sida arbetar med Ends på den andra sidan. På C3B, har vi också Magic Diamonds och Magic Lines | Waves.

 
före
Magic Column Walk & Dodge
(Arbeta på varje sida!)
 efter

Magic Transfer The Column [C1]: Från Magic Columns. #1 & #2 Magic Transfer (#1 normal Transfer medan #2 Magic Column Circulate & följer sedan #1 dansaren); #3 & #4 dansarna Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

Magic Transfer The Column

 
   
före
Magic Transfer The Column
 efter
Magic Transfer And Nothing
 efter
Centers Arm Turn 3/4
& alla gör en Extend
(klart)

Kommentar: Vid Magic Transfer The Column, har Outsides en stark tendens att vilja göra en Wave med fel hand. Det är Centers (de som gör Arm Turn 3/4) som avgör med vilken hand man gör Waves. Handfattningen på resulterande Waves beror på Extend.

Magic Column Coordinate

 
     
före
Magic Column Coordinate
 efter
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers och Very Outsides går upp
(klart)

Se också File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], och Walk Out To A Wave [C2] eftersom där definieras också Magic versionen av dessa call.


Följande Magic Column call görs primärt på C3B eller högre.

I allmänhet, görs det givna callet normalt utom när man rör sig från en End till en Center, eller vice-versa. Från en Eight Chain Thru: är trafikmönstret som används för en Magic Pass Thru en Cross Trail Thru; trafikmönstret som används för en Magic Right (eller Left) Pull By (eller en variation som Touch 1/4, Turn Thru, etc...) är att bilda en R-H (eller L-H) Star (som vanligtvis dansas utan att förändra ansiktsriktning).

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru OCH ANDRA CALL SOM BÖRJAR MED EN Right Pull By): Från en Eight Chain Thru, gör en Magic Right Pull By (bilda en R-H Star och vrid den halvvägs för att sluta rygg mot rygg i en Trade By formation); avsluta det givna callet.

Magic Cross Chain & Roll

 
   
före
Magic Cross Chain & Roll
 efter
Magic Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn & Roll
medan Centers L-H Star 1/2
(klart)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond: Från en Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; alla gör en Magic Left Touch 1/4; (bilda en L-H Star och vrid den halvvägs för att sluta i Parallel L-H Waves); avsluta det givna callet.

Magic Dixie Style To A Wave

 
   
före
Magic Dixie Style To A Wave
 efter
Centers Right Pull By
 efter
Magic Left Touch 1/4
(klart)

Magic Pass & Roll Your Neighbor: Från en Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru medan de andra gör U-Turn Back åt höger; alla gör Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 medan de andra göra U-Turn Back åt höger och Roll. Om Spread läggs till, är det en Magic Wave Spread.

Magic Split Counter Rotate 1/4: Från en Magic Column. På varje sida, Leaders Split Counter Rotate 1/4 medan Trailers (som en rörelse) Magic Column Circulate och 1/4 In. Slutar i Parallel Two-Faced Lines. Tips: Trailers skall tänka att de följer ryggen på en Leader som de skulle ha gjort i en normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders arbetar normalt eftersom de inte korsar över från en End till en Center, eller vice-versa.

Magic Split Counter Rotate 1/4

 
 
före
Magic Split Counter Rotate 1/4
 efter

Se också Magic Diamond Concept [C3B] och Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography för Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/magiccolumn.php?language=sweden&level=master
23-July-2024 04:50:19
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL